بانک رفاه خط مشی کیفی خود را اعلام کرد

سه شنبه ، 12 آبان 1388 ، 16:07 

بانک رفاه کارگران خط مشی کیفیت خود به عنوان یکی از مهمترین مستندات پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ، بر مبنای استاندارد 9001:2008 ISO را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ؛ بهبود مستمر سیستم ها و فرآیندهای بانک با تمرکز بر نیازها و خواسته های ذینفعان ، ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ارائه خدمات متمایز، افزایش انگیزش و رضایتمندی کارکنان و توانمند سازی آنان به عنوان سرمایه اصلی بانک همچنین افزایش سودآوری بانک با استفاده بهینه از منابع جذب شده به عنوان خط مشی کیفیت این بانک اعلام شده است.


منبع: روابط عمومی بانک رفاه

► وقتی که سقف آسمان است و فرش زمین ...
مشت نمونه خروار ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر