بنر

بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (9)
پنجشنبه ، 9 آذر 1396 ، 19:05

 

 

خیلی وقته ازت بی خبرمانگلیسی:
Long time no see (لانگ تایم نو سی) ترکی:
Ne zamandır/ kaç zamandır görüşmedik (دیدن)
نِ زماندِر /کاچ زاماندر گُروشمدیک
Ne zamandır/ kaç zamandır haber yok (شنیدن)
نِ زماندِر /کاچ زاماندر هابِر یُک
فرانسه:
Ça fait longtemps (سِفی لُنگتِم)
Ça fait longtemps qu’on s’est pas vu (سِفی لُنگتِم کُنسی پَوو)آلمانی:
Lange nicht gesehen (see)  (لانگِ نیشت گِزیهِن= خیلی وقته ندیدمت)
Lange nicht voneinander gehört (hear) 
(لانگِ نیشت فُن آیناندِر گیهُرت = خیلی وقته در موردت نشنیدم)

 

 

ایتالیایی:
Quanto tempo  (کو آنتُ تِمپُ)

 

 

منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا

 

 

 

 

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (6)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (7)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (8)

 

 

 

 

 

 

 

 ► دلار چهار هزار تومانی و اتفاق خاصی که نیفتاد
بزرگترین خریداران کالاهای ایرانی در 8 ماهه نخست سال 96 ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 583 مهمان آنلاین داریم