آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (11)
بنر

بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (11)
سه شنبه ، 14 آذر 1396 ، 08:08

 

 

پایان یک مکالمه


خداحافظانگلیسی:
goodbye (گودبای) ترکی:
Hoşça kal (هُش چاکال)
فرانسه:
Au revoir (اُو قیواخ)
À bientôt  (آ بیانتو)آلمانی:
(رسمی) Auf wiedersehen  (آوف ویدِزییِن) 
(غیررسمی)  Tschüss- Tschüs- Tschau- Ciao- Servus
چیس- چیس- چآو- چااُ- زیاووس


ایتالیایی:
Ciao- Ci vediamo- Arrivederci- Arrivederla 
چااُ- چی وِدیامو- آرّیودرچی- آرّیودِرلا

ادامه دارد...منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا

 

 

 

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (6)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (7)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (8)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (9)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (10)

 

 

 

 

 

 

► استقراض از خارج، راهکار نهایی کلانتری برای احیای دریاچه ارومیه
آشنایی با مشاغل: پژوهشگر ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 707 مهمان آنلاین داریم