بنر

تعریف ضمانت نامه بانکی
سه شنبه ، 12 دی 1396 ، 08:50

یکی از خدمات مهم بانک ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه مي باشد.

 

تعریف ضمانت نامه


یکی از خدمات مهم بانک ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه مي باشد. بانک ها با اين اقدام علاوه بر كسب سود، مبادلات اقتصادي را تسهيل و به رشد اقتصادي يك جامعه كمك مي كنند. از اين رو، مي توان انتظار داشت اغلب بانك ها توجه ويژه اي به اين بخش داشته باشند و با توان افزوده اي، در اين بخش ورود پيدا كنند تا بتوانند سهم مناسبي از بازار صدور ضمانت نامه را به خود اختصاص دهند.


ضمانت نامه بانکی چیست؟


ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده(ضامن) حسب درخواست متقاضي (مضمون عنه) تعهد مي كند بدون هيچ قيد و شرط عندالمطالبه يا در سررسيد معين مبلغ معيني وجه نقد از بابت موضوع خاصي كه مربوط به مضمون عنه است به ذينفع (مضمون له) يا به حواله كرد او پرداخت نمايد.
از این رو اهمیت ضمانت نامه و تعهداتش برای بانک به مانند تسهیلات پرداختی بسیار زیاد مي باشد و دقت در صدور ضمانت نامه و اعتبارسنجي مشتري از پيش نياز هاي مهم صدور ضمانت نامه مي باشد.
نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانت نامه بانکی، درخواست و دستور مشتري بانک است كه او را ضمانت خواه يا مضمون عنه گويند و مبناي آن قراردادي است كه قبلاً بين ضمانت خواه و ذينفع ضمانت نامه منعقد شده است.


انواع ضمانت نامه ها


۱-ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده


سازمانها و دستگاه های دولتی و عمومی، خريد مايحتاج عمده و فروش وسايل و لوازم مازاد بر احتياج خود و همچنين انجام طرح هاي ساختماني و ساير موارد مشابه را با درج آگهي رسمي در جرايد کثيرالانتشار و روزنامه هاي محلي از طريق مناقصه يا مزايده انجام مي دهند. لذا اينگونه موسسات به منظور جلوگيري از انصراف داوطلب برنده مناقصه يا مزايده از امضاي قرارداد، از شرکت کنندگان در مناقصه يا مزايده مي خواهند به همراه پيشنهادات خود ضمانت نامه بانكي ارائه نمايند.
این نوع ضمانت نامه بر حسب مورد، ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه ناميده مي شود.


۲- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات


پس از انجام مناقصه، کارفرما جهت تضمین حسن انجام کار توسط پیمانکار از وی ضمانت نامه حسن انجام تعهدات تقاضا مي كند. اين ضمانت نامه معمولاً تا پايان اتمام قرارداد نزد كارفرما باقي مي ماند و در صورتي كه پيمانكار نتواند به تعهدات خود عمل نمايد و پروژه را انجام دهد كارفرما مي تواند خسارت خود را مطابق ضمانت نامه از بانك مطالبه كند.


۳-ضمانت نامه پیش پرداخت


بعد از تعیین برنده مناقصه معمولاً، کارفرما جهت کمک به پیمانكار و تسريع در روند اجراي پروژه درصدي از مبلغ قرارداد را به پيمانكار پرداخت مي كند. بدين جهت پيمانكار بايد ضمانت نامه پيش پرداخت به كارفرما ارائه كند تا در صورت عدم اجراي تعهداتش كارفرما وجه ضمانت نامه را از بانك مطالبه و دريافت نمايد.


۴-ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان


در هر مرحله با پیشرفت پروژه، پیمانکار صورت وضعیت هزينه هاي انجام شده را براي کارفرما ارسال و با تاييد کارفرما پس از كسر درصدي از هر صورت وضعيت به عنوان كسور وجه الضمان، مابقي وجه آن را به پيمانكار پرداخت مي نمايد. بعد از اتمام قرارداد، پروژه به صورت تحويل موقت به كارفرما واگذار مي شود تا در صورت تائيد آن در مدتي معين، درصد كسر شده از پيمانكار در طول دوره انجام پروژه به ايشان پرداخت شود. اگر در فاصله تحويل موقت تا تحويل قطعي، پيمانكار بخواهد كسور وجه الضمان را از كارفرما دريافت كند، به درخواست پيمانكار ضمانت نامه بانكي به او ارائه ميگردد . اين نوع ضمانت نامه را استرداد كسور وجه الضمان مي ناميم .


۵-ضمانت نامه تعهد پرداخت


به موجب این ضمانت نامه، بانک پرداخت بدهی یک متقاضي از انجام معامله يا کاري مشخص را تعهد مي كند و اگر بدهكار بدهي خود را به موقع به طلبكار پرداخت نكند،طلبكار ميتواند مطالبات خود را به مبلغ مندرج در ضمانت نامه از بانك دريافت نمايد.


۶-ضمانت نامه گمرکی


الف)ضمانت نامه های پرداخت عوارض گمرکی


این نوع ضمانت نامه ها در مواقعی به کار گرفته می شود که وارد کننده كالا، توان پرداخت يكجا و نقدي سود و عوارض گمركي كالاي وارده را ندارد و به ناگزير از گمرك درخواست مي كند با تعيين مهلتي براي پرداخت بدهي، مجوز ترخيص كالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمركي صادر نمايد، اما به لحاظ آنكه اين احتمال وجود دارد كه وارد كننده كالا بعد از ترخيص كالا پايبند به واريز بدهي ناشي از عوارض گمركي و سود بازرگاني پس از ترخيص و فروش كالاي خود نباشد، از اينرو با تعويق واريز بدهي، منوط به ارائه ضمانت نامه بانكي موافقت مي نمايند.


ب)ضمانت نامه ترخیص موقت کالا


چون این رویه وجود دارد که کالا یا ماشين آلاتي به عنوان نمونه جهت بازاريابي از طريق نمايش در نمايشگاه هاي تجاري، کپي برداري براي ساخت داخلي يا آنكه به دلايل ديگر براي مدت كوتاهي به كشور وارد شوند و قصد وارد كننده، مرجوع نمودن كالا يا ماشين مزبور به كشور مبداء مي باشد، گمرك اجازه ميدهد اين كالا با توديع ضمانت نامه اي معتبر معادل مبلغ سود بازرگاني و عوارض گمركي كالاي مزبور، بدون پرداخت وجهي و براي مدت مورد قبولي به كشور وارد شود.
چنانچه کالا یا ماشین آلات مربوطه ظرف مدت مزبور از کشور خارج شود، ضمانت نامه موصوف باطل خواهد شد و در غیر آن صورت وجه ضمانت نامه الزاماً از بانک صادر كننده مورد مطالبه قرار گرفته و با وجوه ماخوذه بدهي هاي متعلقه گمركي مورد تسويه قرار مي گيرد.


ج)ضمانت نامه ترانزیت کالا


اینگونه ضمانت نامه ها به منظور تضمین و پرداخت سود و عوارض گمرکی کالايي صادر مي شود که قصد وارد كننده، ترانزيت كالا از مرز گمركي و عبور آن از داخل كشور و خروج آن از ساير مرزهاي گمركي كشور مي باشد. گمرك كشور به دليل اطمينان از خروج ترانزيتي كالا، نسبت به اخذ ضمانت نامه موصوف اقدام مي نمايد. بديهي است در صورتي كه كالاي مورد ترانزيت از كشور خارج شود ضمانت نامه ابطال خواهد شد و در غير اينصورت يعني عدم خروج كالا بر خلاف قرار اوليه(به هر دليلي از جمله آسيب ديدن آن طي سفر) گمرك نسبت به مطالبه وجه ضمانت نامه از بانك اقدام خواهد نمود.


د)ضمانتنامه پاساوان کالا


اینگونه ضمانت نامه ها برای تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکي کالاي وارداتي مي باشد که به لحاظ عدم امكان نگهداري كالا در گمرك ورودي كشور و يا ساير مشكلات پرداخت سود و عوارض مربوطه، كالاي موصوف با نظارت گمرك به ساير گمركات يا انبارهاي مورد قبول وارد كننده منتقل و پس از پرداخت عوارض مربوطه ضمانت نامه مذكور باطل مي شود.

۷-سایر ضمانت نامه ها


ضمانت نامه های بانکی، علاوه بر پوشش ریسک هاي مختلف که در بالا به آن اشاره شد مي تواند براي پوشش بسياري ديگر از انواع خطرات كه در مبادلات تجاري و بين المللي وجود دارد مورد استفاده قرار گيرد. ضمانتنامه هاي قضايي كه يكي از مهمترين انواع آنها "ضمانتنامه رفع توقيف كشتي" مي باشد را مي توان از اين گروه برشمرد.
صدور ضمانت‌نامه عمل تجاری محسوب می‌شود. هرچند این اسناد، با برات و اسناد قابل انتقال ديگر مثل چک و سفته تفاوت دارند.

► حجتی:بازار تخم مرغ با کنترل توزیع و واردات متعادل می شود
جدیدترین آمار تجارت خارجی ایران ◄

 
پابلیکا
بنر

قیمت های روز بازار

نرم افزار CRM
رپورتاژ آگهی
ایمیل مارکتینگ
خريد بليط چارتر

برای سفارش بک لينک در بانکی با شماره 09127777190 تماس بگيريد

افراد حاضر

ما 582 مهمان آنلاین داریم
بنر