بنر

بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (22)
يكشنبه ، 17 دی 1396 ، 18:23

 

 


اعضای خانوادهدختر


انگلیسی:
Daughter  (داتِر)  ترکی:
Kız çocuk    (کیز چُجوک)


فرانسه:
La fille  (لا  فیِیه)


آلمانی: 
Die tochter   (دی تُختِر)  


ایتالیایی:
Figlia  (فیلیا)

 

 

 

پسر


انگلیسی:
Son  (سان)  ترکی:
Erkek çocuk     (اِرکِک چُجوک)


فرانسه:
Le fils  (لِ فیس)


آلمانی: 
Der sohn  (دِر زُوهن)  


ایتالیایی:
Figlio  (فیلییُ)منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا

 

 

 

 

 

 

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (6)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (7)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (8)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (9)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (10)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (11)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (12)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (13)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (14)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (15)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (16)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (17)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (18)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (19)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (20)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► آغاز ثبت‌نام از متقاضیان وام اشتغال از 18 دی ماه
استخدام های روز- 17 دی 96 ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 625 مهمان آنلاین داریم