بنر

بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (23)
چهارشنبه ، 20 دی 1396 ، 10:58

 

 


اعضای خانواده

 

 

مادر


انگلیسی:
Mother    (مادِر)  ترکی:
Anne    (آنِّه)


فرانسه:
La mère/ maman      (لا مِغ/ مِما)


آلمانی: 
Die mutter     (دی موتِر) 


ایتالیایی:
Madre      (مادرِ)

 

 

 

پدر


انگلیسی:
Father      (فادِر) ترکی:
Baba       (بابا)


فرانسه:
Le père/ papa      (لی پِغ/ پِپا)


آلمانی: 
Der vater      (دِر فاتِر)  


ایتالیایی:
Padre     (پادرِ)

 

 

والدین


انگلیسی:
Parents      (پِرِنتس)  ترکی:
Ebeveyn      (اِبِوِین)


فرانسه:
Les parents     (لِ پَقاون)


آلمانی: 
Eltern     (اِلتاهن)  


ایتالیایی:
Genitori      (جِنیتُری)

منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا


 

 

 

 

 

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (6)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (7)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (8)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (9)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (10)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (11)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (12)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (13)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (14)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (15)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (16)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (17)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (18)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (19)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (20)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (21)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (22)

 

 

 

 

 

► سال 2018: سال امنیت شبکه و اطلاعات
اعطای تسهیلات در طرح اساتید بانک رفاه ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 570 مهمان آنلاین داریم