بنر

بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (24)
پنجشنبه ، 21 دی 1396 ، 13:14

 


اعضای خانواده

 

 

خواهر


انگلیسی:
Sister  (سیستِر)  ترکی:
Kardeş    (کاردِش)


فرانسه:
Soeur    (سُوخ)


آلمانی: 
Schwester   (شوِستاه) 


ایتالیایی:
Sorella  (سُرِلّا)

 

 

 

برادر


انگلیسی:
Brother    (برادِر)  ترکی:
Kardeş     (کاردِش)فرانسه:
Frère     (فِقِغ)آلمانی: 
Bruder    (بروداه)  


ایتالیایی:
Fratello    (فراتّلُّ)منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا


 

 

 

 

 

 

 

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (6)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (7)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (8)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (9)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (10)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (11)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (12)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (13)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (14)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (15)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (16)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (17)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (18)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (19)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (20)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (21)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (22)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (23)

 

 

 

 

 

 

► وام ۱۵ میلیونی ازدواج از ابتدای 97
استخدام های روز- 20 دی 96 ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1098 مهمان آنلاین داریم