بنر

بنر
طرح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت متمرکز یک ساله امید
دوشنبه ، 16 بهمن 1396 ، 08:31

طرح سپرده امید در قالب یک سپرده سرمایه‌گذاری ‌بلند مدت یک ساله با حداقل ده میلیون ریال (10.000.000 ریال) به صورت متمرکز، برای اشخاص حقیقی (انفرادی یا مشترک) و حقوقی افتتاح می‌شود.

مزایای طرح :


- نرخ سود روزشمار 15 درصد (از تاریخ 11 شهریور ماه 1396)
- نرخ شکست 5 درصد (محاسبه سود متعلقه در صورت برداشت تمام یا قسمتی از وجه سپرده با نرخ 10 درصد از ابتدای افتتاح حساب)
- حداقل مبلغ افتتاح حساب 10 میلیون ریال
- قابلیت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی (انفرادی و مشترک) و حقوقی
- قابلیت واگذاری امتیاز سپرده بلند مدت متمرکز یک ساله به بستگان درجه یک (با حفظ شرایط سپرده در خصوص تاریخ افتتاح ونرخ سود تا سررسید)
- قابلیت برداشت قسمتی با رعایت حداقل مبلغ 10 میلیون ریال
- امکان افتتاح سپرده امید بدون وجود محدودیت تعداد حساب برای هر مشتری
- امکان افتتاح سپرده امید در تمامی شعب بانک سپه

شرایط و ضوابط :


1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از طرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بیسواد).
2- برای صغار، ولی و وصی و یا قیم می تواند حساب افتتاح نماید. شایان ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود.
3- معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد. حساب معرفی شده می بایست از نوع حسابهای متمرکز باشد.

مدارک مورد نیاز :


الف- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:


1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ یک قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بیسواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی.

ب- مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:


1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه.
2- تصویر شرکتنامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و تصویر کارت ملی یا اصل و تصویر شناسنامه به همراه شماره ملی و کدپستی اعضا هیئت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

► پیش فروش سکه از ۱۷ بهمن در سراسر کشور آغاز می شود
مونسان: متعهد به ایجاد ۱۶هزار شغل در بخش بوم‌گردی هستیم ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 355 مهمان آنلاین داریم