بنر

بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (29)
چهارشنبه ، 18 بهمن 1396 ، 22:42

 

 

ضمایر فاعلی

 


من

انگلیسی:
I     (آی)  ترکی:
ben       (بِن)


فرانسه:
je     (ژِء)


آلمانی: 
ich       (ایک) 


ایتالیایی:
io     (ای یُه)

 

 

شما (مفرد)

انگلیسی:
you      (یو)  ترکی:
sen      (سِن)


فرانسه:
tu      (تی)


آلمانی: 
du      (دو) 


ایتالیایی:
tu/ lei      (تو(غیررسمی)/ لِیی (رسمی))

 او/ این

انگلیسی:
he/ she/ it       (ایت/ شی/ هی)  ترکی:
o/ biri        (بیری/ اُ)


فرانسه:
il/ elle/ on          (اُن/ اِلِ/ ایل)


آلمانی: 
er/ sie/ es         (اِس/ زی/ ایاه) 


ایتالیایی:
lui/ lei/ lo        (لِ/ لِیی/ لو ای)منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا
 

 


آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (6)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (7)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (8)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (9)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (10)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (11)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (12)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (13)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (14)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (15)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (16)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (17)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (18)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (19)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (20)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (21)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (22)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (23)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (24)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (25)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (26)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (27)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (28)

 

 

 

 

 

 

 

► مردم مراقب سوء استفاده دلالان و قاچاقچیان ارز باشند
۲ خبر خوش در مورد وام مسکن ◄

 
پابلیکا
بنر

افراد حاضر

ما 419 مهمان آنلاین داریم