هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟

سه شنبه ، 24 بهمن 1396 ، 09:44

در اینفوگرافی زیر تعداد کارت های بانکی دارندگان حساب های بانکی در ایران را می بینید.

 

► مشکل دستگاه‌های پوز به طور موقت حل می‌شود
تنوع منابع بانکی درمسیر صادرات غیرنفتی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر