بنر
آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (32)
پنجشنبه ، 10 اسفند 1396 ، 07:47

 

مکالمات عمومی در هنگام خریداین چیه؟


انگلیسی:
what is this     (واتس دیس؟)  ترکی:
Bu ne      (بو نِه؟)فرانسه:
Qu’est-ce que c’est       (کِس کیسِت؟)آلمانی: 
Was ist das       (واس ایست داس؟)ایتالیایی:

Cosa é questo       (کُزا اِ کواِست؟)منبع: کتاب مکالمات روزمره به پنج زبان زنده دنیا
 

 

 

 

 

 


آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (1)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (2)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (3)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (4)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (5)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (6)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (7)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (8)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (9)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (10)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (11)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (12)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (13)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (14)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (15)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (16)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (17)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (18)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (19)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (20)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (21)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (22)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (23)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (24)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (25)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (26)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (27)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (28)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (29)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (30)

آموزش مهارت مکالمه به پنج زبان (31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► توزیع اسکناس نو به مناسبت عید نوروز
برترین بانک‌های چهارمین دوره جشنواره بانک محبوب من ◄

 
بنر
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 889 مهمان آنلاین داریم