دو شرط برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت‌های زیانده و مشمول ماده ۱۴۱

شنبه ، 13 بهمن 1397 ، 16:05

 

به گزارش بانکی دات آی به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد برای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در لایحه بودجه ۹۸ ، دو شرط لحاظ شود.

براساس این گزارش، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، علاوه بر انضباط مالی شرکت و به روز شدن ارزش دارایی ها، راهکاری است که شرکت های زیان ده برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به آن تمسک می جویند. تجدید ارزیابی از انحلال شرکت ها به ویژه در شرایط رکود جلوگیری می کند.

مشمول مالیات بودن تجدید ارزیابی مهم ترین مانعی بود که موجب می شد تا شرکت ها به این طریق افزایش سرمایه بی رغبت می شوند از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی در ماده ۱۷ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و قبل از آن در بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش سرمایه از طریق تجدید دارایی را مشمول معافیت مالیاتی دانست.

 


براساس این قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از تاریخ تصویب ماده ۱۷ تا ۵ سال بعد از آن معاف از مالیات است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

با این حال تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴ ناظر بر موضوع تجدید ارزیابی ماده ۱۷ از توان تولیدی و خدماتی لغو شد. اما این موضوع با توجه به درخواست بنگاه های اقتصادی در بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ به نحو محدود درباره شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده اند، مورد پذیرش قرار گرفت.

عمل به بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ با اندکی تغییر در بودجه ۹۸ : در تبصره مذکور تنها شرکت هایی مشمول دانسته شده است که صورت های مالی آنها تا پایان سال ۹۶ از سوی مجمع تصویب شده و صورت های مالی آنها نشان دهنده کاهش سرمایه شرکت باشد. با توجه به اینکه آغاز و پایان سال مالی شرکت ها الزامات منطبق با آغاز و پایان سال شمسی نیست لذا شرکت هایی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۸ صورت های مالی خود را تصویب کرده و صورت های مذکور بیانگر کاهش سرمایه و شمول ماده ۱۴۱ لایحه تجارت در خصوص آنها باشد، مشمول این معافیت شوند.

الحاق به بند ک تبصره ۴ قانون بودجه : براین اساس انتقال ازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت ۲ شرط بلامانع شده و مشمول مالیات به نرخ صفر شود.

اولین شرط آن است که شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند. دومین شرط نیز آن است که شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین وضعیت برخی از شرکت های اقتصادی و عدم توانایی شرکت ها در افزایش سرمایه از طرق دیگر و خروج از شمول ماده ۱۴۱، لازم است تا رویکردی که در قانون توانمندسازی بنگاه های اقتصادی و قانون بودجه ۱۳۹۷ مورد توجه قرار گرفته، در بودجه ۹۸ نیز مورد توجه قرار گیرد.

الحاق بند ک به تبصره ۷ لایحه بودجه: انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:

1- شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ شده باشند.

2- شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.

 

بیشتر بخوانیم:

معافیت مالیاتی برای درآمد ماهانه 2.3 میلیون تومانی

► چرا طرح کودک همسری درگیر حواشی سیاسی شد
مصوبه جدید سازمان بورس برای 176 صندوق سرمایه گذاری ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر