بنر

وام گرفتن باعث طلاق مي‌شود!

دوشنبه ، 10 اسفند 1388 ، 15:52

 

به گزارش بانکی ،"آخرين "نوشت به دنبال افزايش هشدار دهنده طلاق در کشور که طي 10 سال گذشته از 12 و نيم درصد به 26 درصد افزايش يافته است، کارشناسان آسيب هاي اجتماعي نداشتن شغل و درآمد را مهمترين عامل اين افزايش عنوان کردند.

 

 


دکتر حسيني کارشناس آسيب هاي اجتماعي در اين باره تاکيد کرد: بزرگترين عامل طلاق در جامعه در حال حاضر نداشتن درآمد و شغل ثابت است که افراد با حمايت خانواده ازدواج مي کنند اما درآمد زوجين براي ادامه زندگي کافي نيست.

وي با انتقاد از پرداخت وام هاي ازدواج گفت: هرچند دولت با پرداخت وام ازدواج، جوانان را به ازدواج تشويق مي کند اما ازدواج ها نبايد براساس وام باشد چرا که درآمد و شغل مهم ترين شرط بقا و دوام زندگي زناشويي که به فراموشي سپرده شده است.

به گفته وي تلاش هاي نهادهاي متولي دولتي و غيردولتي بر روي آسان تر کردن شرايط ازدواج و برگزاري ازدواج هاي دسته جمعي با اهداي وام هاي اندک متمرکز شده است حال آن که بيشترين آسيب ها از درون همين ازدواج هاي بي فرجام متوجه جامعه مي شود زوجيني که به دليل نداشتن شغل ثابت از پرداخت قسط وام خود عاجزند چگونه مي توانند بار زندگي مشترک را بر دوش بکشند .

چندي پيش دکتر اقليما در همايش پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با اشاره به اينکه در سال گذشته بيشترين ازدواج در گروه سني 20 تا 24 ساله صورت گرفته، از بيشترين آمارطلاق در اين گروه سني هم خبر داده بود.به گفته وي از 40 هزار ازدواج در شهر تهران 10 هزار به طلاق انجاميد .

► وقتی فقر را سانسور می‌کنند
تکدی گری با روش های خاص + گزارش تصویری ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر