موسسه مالی واعتباری مولی الموحدین

يكشنبه ، 5 ارديبهشت 1389 ، 12:57

مدیر عامل: دکتر امیر حسن خانی

تاریخچه ونحوه شکل گیری موسسه

موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین با هدف ترویج، تحکیم و مشارکت، همکاری و تعاون عمومی در راستای تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اولویت تأمین نیازهای مالی و اعتباری اعضاء و تحت لوای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوز لازم از وزارت تعاون درسال 1377 فعالیت خود را آغاز کرد.موضوع فعالیت:

*     افتتاح حساب سپرده های مختلف برای اعضاء

*     اعطای تسهیلات به اعضاء با رعایت مقررات موضوعه و آیین نامه ها در چارچوب عقود اسلامی

*     توجه به جامعه و انجام امور عام المنفعه و کمک به فقر زدایی از طریق کار آفرینی و   ایجاد سرمایه گذاریهای کوچک

*     انجام سایر خدمات اعتباری و مالی برای اعضاء در حدود امکانات و شرایط

حوزه فعالیت :                

سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران

خدمات مالی و اعتباری برای اعضاء تعاونی

*        تسهیلات بدون سود ( قرض الحسنه )

*        تسهیلات خرید خودرو ( فروش اقساطی )

*        تسهیلات راه اندازی کسب و کار ( فروش اقساطی ـ مضاربه )

*        تسهیلات برای سرمایه گذاریهای کوچک تولیدی ( مشارکت ـ فروش اقساطی )

*        تسهیلات تعمیرات مسکن و لوازم خانگی برای اعضاء ( جعاله )انواع سپرده ها :

قرض الحسنه پس انداز                 کوتاه مدت                            بلند مدت یک تا پنج ساله

► گزارش تصویری / مسافران سرگردان اروپایی(3)
استخدام موسسه مالی مولی الموحدین ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر