بنر

کارگزار بورس کیست؟

چهارشنبه ، 4 تیر 1399 ، 10:47
کارگزار کیست؟

شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند و به عبارت دیگر واسطة بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار است که به عنوان نماینده مشتری و به حساب مشتری، در مقابل دریافت کارمزد، به خرید و فروش اوراق بهادار می پردازد.


برای مشاهده لیست کارگزاران فعال کلیک نمایید.
برای مشاهده لیست کارگزارن  تعلیق شده کلیک نمایید.
برای مشاهده لیست گارگزاران لغو شده کلیک نمایید.
برای مشاهده لیست رتبه بندی شرکتهای کارگزاری کلیک نمائید.
برای مشاهده لیست مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری کلیک نمایید.

برای مشاهده لیست قوانین و مقررات مدیریت نظارت برکارگزاران تا پایان سال 1390 ، 1391 ، 1392 ، 1393، 1394، 1395، 1396، 1397 و 1398 کلیک نمائید.
 ► «پشت‌بام‌خوابی» در تهران شبی ۵۰هزار تومان!
اظهار نظر غلط سخنگوی سازمان تعزیرات فروشگاه‌های اینترنتی را به دردسر انداخت ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر