بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

يكشنبه ، 12 تیر 1390 ، 09:29

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید.

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.

 

وظایف بانک مرکزی

براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور


انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور


تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی


نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن


نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور


تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور


نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری


تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور


نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت


نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور


نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی


در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی


انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:


۱. مجمع عمومی


۲. شورای پول و اعتبار


۳. هیات عامل


۴. هیات نظارت اندوخته اسکناس


۵. هیات نظارت

خبرهای منتخب بانکی دات آی آر :

*=======================*

 

 

► استخدام در بیمارستان پارس
بانک مرکزی ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر