بنر

سرمایه گذاری

دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 08:43

سرمایه گذاری  به معنی گذاشتن پول در جایی با انتظار سود از آن است.به طور دقيق تر سرمايه گذاري تعهد پول يا سرمايه براي خريد مالي وسايل يا دارائي هاي ديگر، به منظورمنفعت برگشتهاي سودمند ومفيد در قالب بهره، سودسهام يا قدرداني از ارزش وسايل (منافع سرمايه) است.

 

سرمایه وابسته به پس انداز يا كاهش مصرف است.سرمايه گذاري در بسياري از ناحيه هاي اقتصادی مثل حوزه مديريت كسب وكار يا دارائي و ماليه اعم از خانواده ها، بنگاهها يا دولتها مورد بحث قرار مي گيرد.

در تئوري اقتصاد يادراقتصاد كلان، سرمايه گذاري مقدار خريداري شده ازكالاها در واحد زمان است كه مصرف نمي شوند اما براي توليد آينده استفاده مي شوند.

سرمايه گذاري در سرمايه انساني شامل هزينه هاي مدرسه بيشتر يا تمرين روي كاراست. صورت برداشتن از سرمايه گذاري به گردآوري صورت موجودي از كالاها برمي گردد و مي تواند مثبت يا منفي باشد و یا متمايل يا غير متمايل باشد.

 

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► استخدام در یک شرکت معدنی در لرستان(تا 26 مرداد 90)
10 مهارت لازم برای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر