بنر

چگونه وام دانشجویی بگیریم؟

دوشنبه ، 7 شهریور 1390 ، 13:01

وام های دانشجویی از تسهیلاتی است که صندوق رفاه دانشجویی برای تامین نیاز دانشجویان در اختیار آنها می گذارد. وام های دانشجویی دارای انواع و شرایط مختلفی است که دانشجویان یا توجه به نیازها و شرایط خود به گرفتن این تسهیلات اقدام می کنند.

به گزارش بانکی دات آی آر, صندوق رفاه دانشجويان هر ساله تسهيلاتي را بصورت وام (تحصيلي - مسکن - ازدواج - خوابگاه - بيمه - خدمات درماني) و وديعه مسکن به دانشجويان دوره روزانه و وام هاي تحصيلي و ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه و وام ضروري به دانشجويان مبتکر، قهرمان ورزشي و دانشجويان دوره شبانه ارائه مي نمايد.

دانشجویانی که از وام های دانشجویی استفاده می‌کنند موظف هستند بعد از تمام شدن تحصیلاتشان این وام ها را به صندوق رفاه دانشجویی برگردانند. خبرنامه دانشجویان ایران در این گزارش جزئیات کامل را در مورد وام های دانشجویی منتشر می کند.

 

آيين نامه كلي وامهاي دانشجويي
موسسه قرض الحسنه دانشجويان ايران

ماده يك:
انواع وامهاي قرض الحسنه دانشجويي تنها به دانشجوياني كه در حال تحصيل مي باشند تعلق مي گيرد.
ماده دو:
ميزان كارمزد وامهاي دانشحويي در دستورالعمل آن وام ابلاغ مي شود.
ماده سه:
صندوق براي هر دانشجو در طول دوره تحصيل حداكثر 4 نوبت وام مي پردازد كه حداكثر 3 نوبت آن وام عادي، 2 نوبت وام ضروري، 1 نوبت وام ازدواج، 1 نوبت وام موارد خاص، 1 نوبت وام خريد رايانه و يك نوبت يكي از ساير وامهاي مصوب مي باشد.
ماده چهار :
صندوق در هيچ شرايطي به اعضاء تا زمان تسويه حساب وام قبلي، وام جديد پرداخت نمي كند.
ماده پنج :
صندوق به دانشجويان بدحساب كه اقساط وام خود را بموقع پرداخت نميكنند وام مجدد پرداخت نخواهدكرد.
ماده شش:
سقف انواع وامهاي پرداختي صندوق توسط هيئت مديره صندوق تعيين مي گردد.
ماده هفت:
نحوه نوبت بندي، زمان انتظار و ميزان حداقل مبلغ موجودي در حساب اعضاء براي دريافت وام به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره صندوق خواهد بود.
ماده هشت:
تصميم گيري در خصوص درخواستهاي وام خارج از نوبت، وام موارد خاص، وام متفرقه و وام اضطراري به عهده هيئت مديره صندوق بوده و در مواردي كه نياز مالي متقاضي فوريت داشته باشد رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل صندوق مي توانند دستور لازم را در خصوص پرداخت وام صادر نمايند.
ماده نه:
در صورت تاخير در بازپرداخت اقساط به ازاي هر روز ديركرد 0/1 درصد مبلغ هر قسط جريمه اخذ خواهد شد.
تبصره 1: در صورت تاخير بيش از 3 ماه كل مبلغ وام بايد بازپرداخت شود.
تبصره 2: در صورت تاخير بيش از 4 ماه صندوق بدون اطلاع قبلي وام گيرنده وثيقه وي را به اجرا ميگذارد.
ماده ده:
جريمه ديركرد بصورت نقد و در زمان بازپرداخت هر قسط اخذ ميشود و صندوق پس از دريافت تمامي اقساط وام و نيز جريمه تعيين شده برگ تسويه حساب ارائه مي نمايد.
ماده يازده:
وام گيرنده موظف است در قبال دريافت وام مدارك و تضمين لازم را كه صندوق تعيين مي نمايد قبل از دريافت وام به صندوق ارائه نمايد.
تبصره : مدرك و ميزان تضمين هاي مورد نياز براي انواع وام با نظر هيئت مديره تعيين مي گردد.
ماده دوازده:
دانشجو موظف است در زمان تسويه حساب فارغ التحصيلي يا انتقال يا اخراج يا ترك تحصيل يا مرخصي بيش از يك ترم از دانشگاه تمامي مبلغ بدهي خود به صندوق (شامل اقساطي كه هنوز زمان بازپرداخت آن فرا نرسيده، جريمه ديركرد بازپرداخت اقساط و ...) را يكجا و به صورت نقد پرداخت نمايد.
ماده سيزده:
تصميم گيري در خصوص موارد جديد پيش آمده و درخواستهاي كتبي دانشجويان كه در آيين نامه پيش بيني نشده است به عهده هيئت مديره صندوق خواهد بود.

شرايط دريافت، ميزان و انواع وامها وتسهيلات رفاهي شرايط وام گيرندگان:

دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون دانشجويي.
دارا بودن اولويت نياز مالي.
عدم استفاده از وام يا کمک بورس تحصيلي.
در زمان دريافت وام ، عدم اشتغال به کار که مستلزم دريافت اجرت باشد (به استثناي کار دانشجويي).
ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (دانشجوي تمام وقت).
مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل (براي دانشجويان نيمسال سوم به بعد).
سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر حداکثر يک نيمسال پس از دريافت وام و يا بهره مندي از خوابگاه .


وام تحصيلي:
وام تحصيلي به دانشجويان روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پرداخت مي گردد. اين وام بر اساس شرايط تعيين شده محاسبه و در هر نيمسال تحصيلي بصورت يکجا پرداخت مي گردد. امور دانشجويي پس از افتتاح حساب مستقل براي متقاضيان در يکي از بانکهاي کشور، فهرست اسامي واجدين شرايط را تنظيم و حداکثر دو ماه پس از شروع هر نيمسال تحصيلي به صندوق ارسال مي دارد و صندوق نيز در صورت عدم وجود اشکال در فهرستهاي ارسالي از سوي دانشگاه، وام درخواستي را به حساب متقاضيان در بانک مربوطه واريز مي نمايد. وام تحصيلي در صورت وجود اعتبار کافي به حداکثر 60% از کل دانشجويان شاغل به تحصيل در يک موسسه آموزشي بمدت 5/9 ماه در سال پرداخت مي گردد.(نيمسال اول 5/4 ماه -نيمسال دوم 5 ماه)

ميزان وام تحصيلي:
ميزان ماهانه براي دانشجويان مجرد.....................380000 ریال
ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل  ...................560000 ریال
ميزان ماهانه حق اولاد به ازاي هر فرزند(حداکثر سه فرزند) ..................90000 ریال
وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر  3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجویان عادی.

وام مسکن:

به حداکثر 50% از دانشجويان دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه دانشجويي سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمايند، به مدت 12 ماه در سال پرداخت مي شود (لازم به ذکر است که تعداد دانشجويان بهره مند از خوابگاه از سهميه 50% مذکور کسر خواهد شد). دانشجويان با توجه به دوره تحصيلي (کارداني و کارشناسي ناپيوسته 2 سال، کارشناسي پيوسته 4 سال، کارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال، کارشناسي ارشد پيوسته و دکتراي تخصصي غير بورسيه 4 سال) مي توانند از اين نوع وامها استفاده نمايند .

ضمنا خواهران دانشجو متاهل که دور از همسر خود زندگي مي کنند نيز مي توانند از وام مسکن با توجه به شرايط فوق استفاده نمايند.

ميزان وام مسکن:
1- ميزان ماهانه براي دانشجويان مجرد .......................................250000 ریال
2- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل که همسرشان خانه دار باشد .....................500000 ریال
3- دانشجويات متاهل مرد که همسرشان دانشجو باشد در صورت دريافت حق تاهل به هر يک از زوجين جداگانه وام مسکن مجردي پرداخت مي شود .............................200000 ریال
4- ميزان ماهانه براي دانشجويان متاهل زن که همسرشان در شهرستان ديگر باشد ..................200000 ریال
5-دانشجويان متاهل زن که سکونت متاهلي دارند حداکثر ...........200000 ریال

ماده (16): مدت استفاده از وام‌هاي تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي به شرح زير مي‌باشد:مقاطع كارداني، كارشناسي‌ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته
حداكثر 5 نيمسال تحصيلي
مقطع كارشناسي پيوسته
حداكثر 9 نيمسال تحصيلي
مقطع دكتراي عمومي
حداكثر 14 نيمسال تحصيليماده (17): پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي، پايدار، بورسيه و يا دريافت‌كنندگان كمك‌هزينه تحصيلي از محل ديگر ممنوع‌است. پرداخت ساير وام‌ها بارعايت ضوابط مربوط بلامانع است.


مقاطع كارداني، كارشناسي‌ناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته

حداكثر 5 نيمسال تحصيلي
مقطع كارشناسي پيوسته

حداكثر 9 نيمسال تحصيلي
مقطع دكتراي عمومي

حداكثر 14 نيمسال تحصيلي

تبصره 4- پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان دوره شبانه ممنوع است.

وام تحصيلي و ضروري ممتاز و نمونه:

دانشجويان ممتاز و نمونه مي توانند حداکثر از سه برابر وام تحصيلي و ضروري مطابق با دستورالعمل مربوطه و با تشخيص رئيس صندوق بهره مند گردند.

وام ضروري:

وام ضروري به حداکثر 5 درصد از دانشجويان دوره روزانه که در نتيجه رويدادهاي خاص (مندرج در آئين نامه پرداخت وامها) با مشکل مالي مواجه شوند بر اساس امتياز بندي تا سقف حداکثر 1/500/000 ريال (حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رويداد) پرداخت مي شود.
تبصره 1- پرداخت وام ضروري به دانشجويان شبانه ممنوع است.
ماده (20): به دانشجويان ورودي جديــد متقاضي وام ضــروري، درصــورت رعايت حداقل انتخاب واحد، حداكثر مبلغ 700/000ريال بدون امتيازبندي وام پرداخت ‌مي‌شود.
تبصره 1- زمان و نحوه خريد كالا در سايت فروشگاه اينترنتي صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام‌ مي‌گردد.
تبصره 2- همه متقاضيان دريافت وام خريد كالا بايــد داراي صندوق پستــي الكترونيكي (Email) بــوده و در هنگام تكميل درخواست وام، آدرس آن را اعلام نمايند.

وام ازدواج:


- حداکثرتايکسال پس ازتاريخ ثبت ازدواج،وام ازدواج به دانشجو تعلق می گیرد.
- به دانشجويان بورسيه دوره دکترا وام ازدواج تعلق مي گيرد.
- به دانش آموختگاني که حداکثر تا 3 ماه پس از پايان تحصيل درمقطع بالاتر پذيرفته شوند وام ازدواج تعلق می گیرد.           

وام شهريه:

تذکر:وام شهريه دانشجويان به حسابي که مرکز آموزش عالي اعلام مي نمايد براي تامين بخشي از شهريه آنها واريز مي گردد.

کارداني وکارشناسي نا پيوسته:4نيمسال هرنوبت حداکثر1/500/000ريال
کارشناسي پيوسته:8نيمسال هرنوبت حداکثر1/500/000ريال
کارشناسي ارشد نا پيوسته:4نيمسال هرنوبت حداکثر10/000/000ريال
کارشناسي ارشد پيوسته ودکتري حرفه اي:10نيمسال هر نوبت حداکثر 4/000/000ريال
دکتري تخصصي نا پيوسته (غير بورسيه ):8نيمسال هر نوبت حداکثر15/000/000ريال
دکتري تخصصي پيوسته:14نيمسال هرنوبت حداکثر5/000/000ريال
وام حج عمره: کليه مقاطع يک بار در طول تحصيل حداکثر4/000/000ريال

 

شرايط و ضوابط بازپرداخت وامها و تسهيلات رفاهي اعطایي

بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان ملزم مي باشند حسب وضعيت تحصيلي (فراغت، انصراف ،ترک و يا اخراج از تحصيل)طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وامهاي دريافتي، اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجويي و وديعه مسکن اقدام نمايند.

2- دانشجويان انصرافي، تارک تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت کامل و يکجاي کل وامهاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از خوابگاه دانشجويي به حساب شماره 201114 بانک ملي شعبه مرکزي به نام صندوق رفاه دانشجويان مي باشند.

3- دانشجوياني که موفق به پايان دوره تحصيلي خود شده اند، موظفند پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت کل بدهي به حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمايند.

تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهيلات و وام توسط صندوق رفاه دانشجويان تعيين خواهد شد.طول مدت بازپرداخت با توجه به ميزان بدهي حداکثر پنج سال مي باشد.

تاريخ شروع پرداخت اولين قسط دفترچه اقساط به قرار زير مي باشد:

الف- کليه خانم هاي دانش آموخته و آقاياني که خدمت نظام وظيفه را انجام داده اند و يا از خدمت معاف گرديده اند 9 ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل.
ب- دانش آموختگاني که خدمت نظام وظيفه را انجام نداده اند 9 ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظيفه (18 ماه)، پس از فراغت از تحصيل.
تذکر: در صورتي که دانش آموختگان مشمول، پس از دريافت دفترچه اقساط در هر زمان اقدام به خريد خدمت سربازي نمايند و يا به هر نحو از خدمت معاف گردند موظفند در اسرع وقت ضمن مراجعه به صندوق نسبت به تعويض دفترچه اقساط خود با تاريخ سررسيد جديد اقدام نمايند.

4- دانش آموختگاني که در مقاطع بالاتر در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي غير دولتي به تحصيل اشتغال مي يابند حداقل زمان مجاز تحصيل دوره بالاتر، به شرط رعايت وقفه تحصيلي مجاز بمدت تاريخ سررسيد اولين قسط بازپرداخت، اضافه مي گردد.

5- بهره مندان فارغ التحصيل داخل کشور که بصورت آزاد قصد ادامه تحصيل در خارج از کشور را دارند ملزم به بازپرداخت کليه وجوه دريافتي و اخذ تسويه حساب از صندوق براي دريافت مدارک تحصيلي مي باشند.

6- بدهکاران داراي دفترچه اقساط، مي بايد در تاريخ سررسيد هر يک از اقساط ، به يکي از شعب بانک ملي در سراسر کشور مراجعه و مبلغ مندرج در دفترچه را به حساب 201114 صندوق رفاه دانشجويان واريز و نسخه دوم(رسيد مخصوص پرداخت کننده) را تا تسويه حساب نهايي نزد خود نگهداري نمايند. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط (سه قسط متوالي ) کل بدهي به دين حال تبديل مي گردد و بدهکاران موظف به پرداخت کل بدهي به صورت يکجا خواهند بود.

7- صدور و ارسال هر گونه تاييديه تحصيلي و يا ارسال ريز نمرات و همچنين معرفي به حوزه نظام وظيفه منوط به صدور دفترچه اقساط مي باشد و تسليم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر مي باشد.

8- دانشجوياني که به مقام رفيع شهادت نائل يا جانباز، از کار افتاده کلي يا فوت شده يا مي شوند در صورت اعلام رويداد مذکور از طريق مراکز ذيربط از بازپرداخت کليه ديون بجز وديعه مسکن و جريمه عدم تخليه به موقع خوابگاه معاف مي شوند.

9- بازپرداخت و ميزان اقساط تسهيلات دريافتي دانشجويان مبتکر همانند ساير دانشجويان پس از فراغت از تحصيل خواهد بود و چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد وام دريافتي بلافاصله پس از فراغت از تحصيل به صورت يکجا بازپرداخت مي گردد.

10- بازپرداخت تسهيلات دريافتي دانشجويان قهرمان ورزشي دو برابر مدت تصويب شده در آئين نامه بازپرداخت بدهي دانشجويان عادي مي باشد و تاريخ شروع بازپرداخت در صورت داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت يکسال و در صورت مشمول بودن 3 سال پس از فراغت از تحصيل مي باشد.

11- بازپرداخت تسهيلات دريافتي دانشجويان زلزله زده شهرستان بم 2 برابر مدت تصويب شده در آئين نامه بازپرداخت بدهي دانشجويان عادي مي باشد و تاريخ شروع بازپرداخت در صورت داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت 18 ماه پس از فراغت از تحصيل و در صورت مشمول بودن 18 ماه به مدت زمان نظام وظيفه اضافه مي گردد.

تبصره 1 - وديعه مسکن اين قبيل دانشجويان حداکثر 3 ماه پس از فراغت از تحصيل و قبل از صدور دفترچه به صورت يکجا بازپرداخت مي شود و قابل تقسيط نمي باشد.

تبصره 2 - دانشجويان فوق الذکر از پرداخت جريمه عدم تخليه بموقع خوابگاه معاف خواهند بود.

12- بازپرداخت تسهيلات دريافتي دانشجويان موارد خاص (بيماريهاي پرهزينه) با تائيد عدم بضاعت مالي، توسط دانشگاه و به تشخيص رئيس صندوق حداکثر 3 برابر مدت بازپرداخت دانشجويان عادي مي باشد.

باتوجه به شرايط مذكور دانشجويان مي توانند از عهده ي تامين هزينه هاي تحصيلي و معاشي خود در بسياري از موارد برآمده و در نتيجه بسياري از مشكلات و دغدغه هاي ضمن تحصيل دانشجويان رفع شده و دانشجويان با آسودگي بيشتري به دور از دغدغه هاي فكري به امر تحصيل مي پردازند.

وام بیمه:

ماده (39): به دانشجويان دوره‌ روزانه (به استثناي مقاطع تخصصي و ph.D)  با رعايت ضوابط و در چارچوب مقررات قانون و آيين‌نامه‌هاي بيمه همگاني وام بيمه پرداخت‌مي‌شود.
تبصـره- دانشجويان شبانه درصورتي مي‌توانند از وام بيمه صندوق رفاه استفاده‌نمايند كه 50% سهم دانشگاه را شخصاً پرداخت‌كنند.
ماده (40): دانشجويــان متأهل مرد مي‌توانند از وام بيمه بابت افراد تحت تكفل(همســر و فرزنــدان ”حداكثر3فرزند”) استفاده‌ نمايند.
ماده (41): مدت قرارداد بيمه حداكثر يك سال و مبلغ ماهيانه به‌ ازاي هر نفر در سال جاري80000 ريال مي‌باشد.

وام اعتبار خريد كالا:

ماده (43): به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه‌هاي وسايل آموزشي و كمك آموزشي وام خريد كالا به شاغلين به تحصيل در مقاطع تخصصي و ph.Dحداكثر به مبلغ 2/000/000ريال و دانشجويان روزانه شاغل به تحصيل ساير مقاطع تحصيلــي حداكثــر به مبلــغ 1/000/000ريال به صورت اعتبار خريــد از فروشگاه اينترنتي صندوق پرداخت‌ مي‌گردد.
تبصره 1- زمان و نحوه خريد كالا در سايت فروشگاه اينترنتي صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام‌مي‌گردد.
تبصره 2- همه متقاضيان دريافت وام خريد كالا بايــد داراي صندوق پستــي الكترونيكــي (Email) بــوده و در هنگام تكميل درخواست وام، آدرس آن را اعلام نمايند.

منبع:خبرنامه دانشجويان ايران

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

► استخدام شهرداریهای استان های آذربایجان شرقی،لرستان،خراسان شمالی و یزد+منابع+تاریخ آزمون+نحوه پرداخت وجه(تا 17 شهریور 90)
استخدام تجارت همراه سینا ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر