سوئیفت بانک ملت

يكشنبه ، 20 مرداد 1387 ، 18:50

سویفت

SWIFT)  Society for World wide inter bank Financial Telecommunication)

بانک ملت به منظور ارتقاى کیفى و بالا بردن سرعت در ارائه خدمات ارزى به مشتریان خود در سال 1371 به عضویت شبکه جهانى سویفت در آمد و کار عملى خود با این سیستم را از سال 1372 آغاز نمود.
هدف از این الحاق استفاده از جدیدترین تکنولوژیهاى موجود در صنعت بانکدارى ، به منظور برقرارى ارتباط با سایر بانکهاى عضو این شبکه ، بوده است.
به خدمت گرفتن امنیت بالا در امر مبادله پیام و پرداخت هزینه های کمتر از دیگر اهداف بانک ملت در الحاق به این شبکه جهانی بوده است. اتصال به شبکه جهانى سویفت در واقع نقطه عطفى در امر اتوماسیون در شبکه ارزى بانک ملت محسوب میشود.
در حال حاضر ، کلیه شعب ارزى بانک ملت در تهران و شعب ارزى فعال شهرستانها، همچنین برخی ادارات تابعه اداره کل عملیات ارزی و اداره کل خارجه به منظور تسهیل و سریع در امر ارسال و دریافت پیام به این شبکه متصل مى باشد.
بانک ملت اطمینان دارد که با استفاده از سیستم کامپیوترى سویفت ، شبکه ارزى قادر به ارائه تسهیلات مبادلاتى در کوتاه ترین زمان ممکن مى باشد . 

 

ضمانت نامه های ارزی بانک ملت ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر