بنر

15 ميليارد دلار از درآمد نفتي امسال محقق نمي شود

چهارشنبه ، 13 آذر 1387 ، 16:28

معاون ارزي بانک مرکزي با اعلام اينکه تصور دولتمردان از قيمت نفت تا پايان سال 100 دلار براي هر بشکه بود، گفت؛ در حال حاضر با توجه به کاهش قيمت نفت پيش بيني مي شود 15 درصد از درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شده براي سال جاري محقق نشود.

رضا راعي معاون ارزي بانک مرکزي درباره ميزان عدم تحقق درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در سال جاري اظهار کرد؛ از آنجا که هفت ماه از سال نفت کشور با قيمت هاي نسبتاً بالا فروش رفت و دوره کاهش آن مربوط به پنج ماه آينده مي شود، بانک مرکزي پيش بيني مي کند حدود 15 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي کشور در سال جاري پيش بيني شده در شرايط ايده آل تحقق نيابد.

معاون ارزي بانک مرکزي درباره تدابير انديشيده شده براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي  گفت؛ در حال حاضر ميزان ذخاير ارزي کشور از مرز 80 ميليارد دلار گذشته و سال آينده پاسخگوي تمام نيازهاي ارزي کشور خواهد بود.

پيش از اين محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي با هشدار نسبت به پايين آمدن بهاي نفت، اعلام کرد در صورت ادامه اين روند 54 ميليارد دلار از درآمدهاي پيش بيني شده محقق نخواهد شد. به گفته بهمني «بحران اخير در بازارهاي جهاني باعث شده طي سه ماهه اخير قيمت نفت نصف شود، بنابراين بودجه کشورهايي که به نفت وابسته است به شدت تاثير مي گيرد.»

رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانک مرکزي نيز در اظهارنظر جداگانه يي از طراحي دو سناريو بر اساس قيمت هاي مختلف نفت تا پايان سال خبر داد.به گفته معاون اقتصادي بانک مرکزي در سناريوي اول قيمت هر بشکه نفت با فرض 6/60 دلار در نظر گرفته شده و فرضيه دوم قيمت نفت را 6/85 دلار پيش بيني کرده است. مطالعات معاونت اقتصادي بانک مرکزي نشان مي دهد آستانه تحمل اقتصاد ايران براي عبور موفق از بحران مالي جهان در حوزه قيمت نفت 6/60 دلار براي هر بشکه است و افت قيمت به پايين تر از اين حد اقتصاد ما را با مشکلات بزرگي مواجه خواهد کرد.

پاشايي فام با اشاره به فرض اول که سطح قيمت 60 دلاري را هدف گذاري کرده است، اظهار کرد؛ در صورتي که قيمت هر بشکه نفت در پنج ماهه منتهي به پايان سال جاري به طور متوسط 6/60 دلار باشد، مي توانيم از اين بحران به سلامت عبور کنيم. در اين صورت با فرض ثابت بودن حجم صادرات نفت در اين مدت حدود چهار ميليارد دلار کاهش درآمد صادرات نفت خواهيم داشت.

وي گفت؛ در شرايط نفت 60 دلاري، سه ميليارد دلار از کل صادرات ميعانات نفتي و گازي و حدود يک ميليارد و650 ميليون دلار از صادرات غيرنفتي کاسته مي شود. به گفته وي از هزينه هاي ارزي واردات نيز دو ميليارد و 627 ميليون دلار کم خواهد شد.معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت؛ مازاد حساب جاري کشور نيز با فرض تحقق تمام پيامدهاي بحران، حدود 27078 ميليون دلار خواهد بود. اما سناريوي نفت 60 دلاري بر پايه يک فرض خطرناک تنظيم شده است؛ فرضي که مهر تاييدي بر سخنان منتقدان در چند سال گذشته است. محاسبات معاونت اقتصادي بانک مرکزي حاکي از آن است که اگر در پنج ماه منتهي به پايان سال جاري قيمت نفت در حد 60 دلار باقي بماند موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال صفر خواهد شد.

به گفته پاشايي فام بر مبناي سناريوي دوم اگر بخواهيم مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال حداقل به ميزان مانده سال گذشته باشد، قيمت نفت نبايد از 6/85 دلار براي هر بشکه کمتر شود. معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت؛ در سناريوي دوم مانده حساب ذخيره به 23 ميليارد و 175 ميليون دلار مي رسد البته در صورت برقراري شرايط نيمه نخست سال جاري که در آن متوسط بهاي نفت ما بشکه يي 7/88 دلار بود مانده حساب ذخيره ارزي بايد در پايان سال به 26 ميليارد دلار برسد. وي افزود؛ محاسبات ما نشان مي دهد افزايش 10 درصدي ارزش دلار طي پنج ماهه نخست سال جاري حدود 2/4 ميليارد دلار از ارزش دارايي هاي ارزي کشور کاسته است.

تغيير شکل دارايي هاي ارزي


معاون ارزي بانک مرکزي درباره ترکيب دارايي هاي ارزي کشور با اشاره به تغيير شکل دارايي هاي ارزي کشور گفت؛ هم اکنون حجم دلار در اين دارايي ها تقريباً صفر شده و يورو تبديل به ارز غالب شده و البته بانک مرکزي درصدد جايگزيني ارزهاي ديگر نيز است. راعي اظهار کرد؛ بانک مرکزي آمادگي دارد هر ميزان ارز را براي واردات و نيازهاي مسافرتي در اختيار متقاضيان قرار دهد. وي افزود؛ اين آمادگي نه تنها در سال جاري وجود دارد، بلکه حتي با تداوم روند فعلي قيمت نفت در سال آينده نيز وجود خواهد داشت. وي در عين حال گفت؛ در شرايط فعلي اقتصاد جهاني، بهتر است واردکنندگان به جاي واردات کالاهاي لوکس اقدام به واردات خط توليد کارخانه هاي توليدي کنند تا به اين ترتيب ارزي که از کشور خارج مي شود باعث افزايش توليد و در نتيجه صادرات کشور شود.

به گفته راعي با تداوم بحران مالي جهاني در ماه هاي گذشته بسياري از کارخانجات توليدي در کشورهاي اروپايي اعلام ورشکستگي کرده اند و حاضر به فروش خط توليد خود با قيمت بسيار پايين تر هستند.

منبع: روزنامه اعتماد

► اولین استثنا یا دومین استثنا
حباب روى آب خوش نشين هاى دبى و آرزوهاى برباد رفته ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر