کدام بانک ها کمترین سود بانکی را می دهند

پنجشنبه ، 2 آبان 1398 ، 10:15

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 97 نظام بانکی کشور درمجموع 230 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی داده‌اند. این عدد مجموع سود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است.

اینکه کدام بانک‌ها کمترین مقدار عددی سود بانکی را پرداخت کرده‌اند، از این منظر که بانک مذکور جذابیت کمتری برای سپرده‌گذاری دارد، بسیار مهم است. این بررسی که براساس اطلاعات صورت مالی و گزارش‌های ماهانۀ عملکرد بانک‌ها تهیه‌شده، نشان می‌دهد که در میان آنها، بانک حکمت با پرداخت تنها 442 میلیارد تومان کمترین میزان سود بانکی را می دهد.
بعد از این بانک رتبه دوم در رتبه بندی کمترین میزان سود به سپرده های بانکی (از لحاظ حجم سود)، پست بانک قرار دارد که به سپرده گذاران خود، 627 میلیارد تومان پرداخت کرده است و در رتبه سوم بانک خاورمیانه قرار دارد که در سال 97،  846 میلیارد تومان سود به سپرده گذاران خود پرداخت کرده است.


► توقف بخشی از تولید گاز در فاز ۱۶ پارس جنوبی
با اهدای نوشت افزار و لوازم آموزشی؛ سال تحصیلی جدید در مدارس امید آینده آغاز شد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر