بنر

سال 2009 ، سال بحران فراگير و بي سابقه اقتصاد جهان

چهارشنبه ، 20 آذر 1387 ، 15:32

بانک جهاني روز سه شنبه در گزارش بسيار بدبينانه اي درباره اقتصاد جهان در سال 2009، با پيش بيني نرخ رشد بسيار پايين و کاهش مبادلات تجاري، سال آينده ميلادي را سال بحران اقتصادي فراگير جهاني و بي سابقه دانست.
    
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بانک جهاني در پيش بيني هاي خود براي اقتصاد جهاني اعلام داشت که رشد اقتصاد در جهان فقط 0.9 (نه دهم ) درصد خواهد بود و حجم مبادلات تجاري نيز به ميزان2.1 درصد کاهش خواهد يافت.


در اين گزارش آمده است نرخ رشد در کشورهاي درحال توسعه4.5 درصد و ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشورها0.1 درصد خواهد بود.


"جاستين لين " اقتصاددان ارشد بانک جهاني در اين ارتباط گفت:" مشخص است که هر يک واحد درصد کمتر رشد اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه به معني آنست که حدود 20 ميليون نفر امکان برون رفت از فقر را ازدست مي دهند."


ارقام ذکر شده در گزارش اخير بانک جهاني بوضوح کم تر از پيش بيني هاي قبلي اين نهاد مالي بين المللي است که در ماه ژوئن منتشرشده بود. در گزارش قبلي اين بانک، ميزان رشد اقتصادي جهان 3درصد و ميزان آن در کشورهاي در حال توسعه 4.6+ درصد پيش بيني شده بود.


ارقام جديد همچنين بسيار بدبينانه تر از پيش بيني هاي اخير صندوق بين المللي پول است که 6 نوامبر (16 آبان) منتشرشد. در اين گزارش ميزان رشد اقتصادي جهان 2.2 درصد و نرخ رشد در کشورهاي درحال توسعه را 1.5 +درصد پيش بيني شده بود.


بانک جهاني در گزارش خود توضيح داده است:" براساس پيش بيني هاي ما، حجم مبادلات تجاري جهان براي نخستين بار از سال 1982 کاهش خواهد يافت. اين کاهش در وهله نخست و عمدتا ناشي از کاهش تقاضا خواهد بود چراکه بحران مالي جهان ناگزير سبب رکود اقتصادي در کشورهاي با درآمد بالا و کاهش شديد توسعه مي شود.


با توجه به اين وضعيت، فعاليتهاي اقتصادي در جهان با کاهش مواجه خواهد بود که از سال 1945 تاکنون بي سابقه بوده است.


اما درعين حال يک چنين ميزان رشد اقتصادي ، پايين تر از ميزان رشد جمعيت است. سازمان ملل متحد رشد جمعيت را در سالهاي بين 2005 تا 2010 سالانه بطور متوسط 1.1 درصد تخمين زده است .


به گفته "هانس تيمر" مدير پژوهش گرايشهاي اقتصادي در بانک جهاني ، "وضعيت کنوني احتمالا طولاني ترين دوره رکود از زمان جنگ جهاني دوم است و کاهش شديد رشد اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه بين سالهاي 2007 تا 2009 نيز شديدترين کاهش از زمان اين جنگ خواهدبود".


بانک جهاني همچنين تاکيدکرده است که پيش بيني هاي اعلام شده در شرايطي بي نهايت نامطمئن در زمينه معاملات بازار و منابع اطلاعات صورت گرفته است.


اين نهاد مالي بين المللي خاطرنشان کرده است:" در يک چنين شرايطي، مسوولان سياست گذاري، چه در کشورهاي درحال توسعه و چه در کشورهاي با درآمدهاي بالا، بايد خود را براي رويارويي با بدترين سناريو يعني کاهش بيشتر رشد اقتصادي و حتي احتمالا کاهش توليد ناخالص داخلي براي نخستين بار از زمان جنگ جهاني دوم آماده کنند."


بانک جهاني حتي براي سال 2010 پيش بيني کرده است که رشد اقتصادي در اين سال به 3 درصد محدود خواهد بود و حجم مبالادت تجاري نيز تا سطح 6+درصد خواهد ماند.

اين نهاد مالي همچنين کاهش بهاي مواد اوليه در سال 2009 را 23 درصد پيش بيني و خاطرنشان کرده است که اين پيش بيني ها بر اساس ميانگين بهاي نفت 75 دلار در سالهاي 2008 تا 2010 صورت گرفته است.


بانک جهاني در يک مورد ابراز خوشبيني کرده و آن کاهش فقر است زيرا "توليد ناخالص داخلي سرانه در کشورهاي درحال توسعه در دوره 2010 تا 2015 با روندي نسبتا سريع 6.4 درصد در سال افزايش خواهد يافت که اين رقم بيش از ميزان آن (1.2 درصد) در دهه 1990 ميلادي و نيز 6.0 درصد در دهه 1980 است ".


به اعتقاد بانک جهاني، اين ميزان رشد اقتصادي بايد به کشورهاي در حال توسعه امکان دهد تا به "اهداف هزاره براي توسعه" خود دست يابند که همانا کاهش سطح فقر به ميزان نصف در سالهاي بين 1990 تا 2015 با رسيدن به هدف 5.15 نفر با درآمد کمتر از 25.1 دلار در روز است درحاليکه 25 سال پيش 7.41 نفر اين ميزان درآمد روزانه را داشتند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

► سريع‌ترين اقتصادها در سال 2009 كدامند؟
برای هدفمندکردن یارانه ها قطعا لایحه به مجلس می بریم ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر