بنر

سونامي در تالار شيشه‌اي

يكشنبه ، 24 آذر 1387 ، 14:05

افت 20 ميليارد دلاري ارزش بازار سهام تنها طي چهارماه گذشته و كنار كشيدن بزرگان بازار، هشداري بود براي نجات بورس از سقوط كه جدي گرفته نشد.

پس از انتشاراین رقم نگران کننده مشاور اقتصادی رئيس‌جمهور شرايط كنوني بورس را عادي دانست و اعلام كرد: دولت فعلا‌ قصد دخالت در وضعيت كنوني بورس را ندارد.مرتضي تمدن در برابر اين مطلب كه (با توجه به افت بيش از 20 ميليارد دلاري ارزش بازار سهام و نزول چند هزار واحدي شاخص كل آيا دولت برنامه‌اي براي حمايت از بورس دارد يا خير؟)اظهار داشت: حال بورس ايران برخلاف ديگر بورس‌ها كه با بحران و روند نزولي شديدي مواجه شده‌اند، خوب است و اين بورس بيمار نيست.

وي با بيان اينكه حركت شاخص بر روي اعداد 9 هزار واحدي عادي است، در چرايي دخالت نكردن دولت براي سر و سامان دادن به بورس گفت: اين استنباط وجود دارد كــــه در صــــورت حــمــــايــــت دولـــت از بـــورس، دستكاري ايجاد مي‌شود لذا بايد اجازه داد بورس روند طبيعي خود را طي كند چرا كه نوسان‌هاي اخيـر بـورس عادي است و هرگونه دخالت غيرمنتظره دولت در فرآيند بورس ممكن است به ايجاد التهاب منجر شود.

دولت به بورس نگاه تقويتي دارد و اگر نياز باشد به تقويت بازار سرمايه كمك خواهد كرد. كاهش قيمت سهام و به تبع آن، شاخص كل به مرز نگران كننده 9 هزار واحد كه سكوت مسئولا‌ن را در پي داشت به اين احتمال قوت داد كه شاخص به روند كاهشي خود ادامه دهد.

روز گذشته با سقوط شاخص كل به كانال 8 هزار واحدي كه در 5 سال گذشته بي سابقه بوده اسـت، سهامداران ساعات تلخي را در تالا‌ر شيشه‌اي سپري كردند. به گزارش فارس، دماسنج بازار سهام در شرايطي درهمان ساعات اوليه ديروز به عدد 8 هزار و 995 واحد رسيد كه چهارشنبه گذشته فقط 23 واحد با اين مرزرواني فاصله داشت و پيش بيني مي شد كه به ارقام كمتر از 9 هزار واحد برسد.

تداوم سير نزولي شاخص كل از ماه ها ي گذشته منجر شد كارشناسان چنين وضعيتي را پيش بيني كنند . حال با اين رويداد تاريخي ، اين گروه عنوان مي كنند كه در صورت عدم حمايت جدي از بورس ، شاخص كل بورس تا دو ماه آينده وارد كانال 7 هزار واحدي خواهد شد. در اين رابطه يك كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: شرايط كنوني بورس با توجه به ريزش شاخص‌ها و افت قيمت‌ها، 100 درصد غيرطبيعي است .

شاهين شايان آراني اظهار داشت: از جمله موارد ارزيابي فعاليت 56 بورس عضو فدراسيون جـهـانـي بورس‌ها، بررسي دو متغير نسبت بورس به توليد ناخالص داخلي و گردش معاملات ساليانه است . وي با بيان اينكه در سال 2007 ميلادي ارزش بازار سهام بورس‌ها نسبت به توليد ناخالص داخلي بيش از 30 درصـد بـوده ادامـه داد: بـورس‌ كـشورهاي اروپايي در حالي 70 درصد توليد ناخالص داخلي و بورس سنگاپور در شرايطي بيش از 110 درصد اين نسبت را تشكيل مي‌دهند كه بورس ايران كمتر از 20 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را بــــه خــــود اخــتــصـــاص داده و در گـــروه بورس‌هاي ضعيف دنيا قرار گرفته است.

شايان آراني با بيان اينكه بورس ايران نسبت به كشورهايي مانند مالزي نقش بسيار كوچكي را در اقتصاد به عهده دارد تصريح كرد: از سوي ديگر شاخص ارزش معاملات ساليانه بورس ايران به توليد ناخالص داخلي ضعيف‌تر است و بورس كشور از اين لحاظ در رده آخر ايستاده است. وي افزود: اين در حالي است كه در شرايط كنوني ، نه تنها بورس بلكه اقتصاد كشور نيز بحراني شده كه ناشي از اثرات مواردي چون تورم و نظام بانكي است.

منبع: روزنامه آفتاب یزد

► افزایش 9میلیارد دلاری ذخایر بین المللی ایران
تقديرنامه‌اي براي تلاش‌گران خط مقدم نظام بانكي ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر