فراخوان براي دريافت سريعتر و بهتر تسهيلات بانكي

شنبه ، 7 دی 1387 ، 09:44

 

در حالي كه هفت خوان رستم اعطاي تسهيلات بانكي نيازمندان را در معرض بدترين شرايط و وضعيت مادي و اقتصادي قرار مي دهد برخي شركت هاي دولتي براي سهولت امر و تقدير ويژه از مديران و كارشناسان خود، تسهيلات ناچيز! ولي دندان گيري را از بانك ها مطالبه مي كنند.

بنا بر اخبار و مدارك رسيده به خبرنگار تابناك؛ گويا چند قفله شدن خزانه بانك مركزي اثري در تعامل ويژه برخي بانك هاي دولتي با شركت هاي بزرگ دولت به وجود نياورده و برخي ادارات به راحتي وام هاي كلاني كه به هيچ عنوان در اختيار مردم عادي قرار نمي گيرند را با چند بار نامه نگاري براي خود ، كارمندان و مديرانشان دست و پا مي كنند.

بنا بر اين گزارش؛ يك شركت بزرگ دولتي كه از جمله پول دارترين شركت هاي كشور به شمار مي رود و به دليل ترقي و پيشرفت تكنولوژي، سر و كار مردم هر از چند گاهي ناگزير بايد به اين شركت بيفتد طي نامه اي به بانك صادرات اسامي نزديك به چهل تن از كارشناسان خود را براي دريافت تسهيلات چهار صد ميليون ريالي معرفي كرده است.

در حالي كارشناسان اين شركت بزرگ تكنولوژيك با يك نامه مسير پر خطر دريافت وام را بي دردسر طي مي كنند كه رجوعي به بانك هاي دولتي و روند اعطاي تسهيلات ناچيز به مردم شاهد خوبي بر نارضايتي مردم از چنين اعمال تبعيض هايي است.

منبع: سایت  خبری تابناک

► وجوه حساب ذخيره ارزي درتحريم‌‏ها هزينه شد
چرا بانک ها وام نمی دهند؟ ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر