خود پردازهای بد؟!

پنجشنبه ، 12 دی 1387 ، 09:40

افزايش دسترسى مردم به پول در غير از ساعت هاى ادارى و انجام امور بانكى از طريق ATM ها(دستگاه خود پرداز) همواره يكى از هدف هاى بانك ها است. از همين رو بانك ها درتلاش اند تا تعداد دستگاه هاى خود پرداز را افزايش دهند.

ولى بايستى ديد بانك ها در اين راستا از چه استاندارد هايى بهره مى برند. آيا مكان مناسبى براى آنها در نظر گرفته مى شود ؟ آيا در آن مكان از نظر ارتفاع و دسترس پذيرى قابل استفاده هستند؟ آيا به تعداد كافى وجود دارند؟ آيا در حدى تميز هستند كه بتوان صفحه آن را ديد؟

يكى از عمده مشكلات ATM ها بعد از مسئله فعال بودن آنها در ساعت هاى مختلف روز، مسئله راحتى استفاده و تميز بودن آنهاست. برخى از ATM ها آنچنان در مكان هاى نا مناسبى نصب مى شوند كه استفاده از آنها براى افراد مسن امكان پذير نيست.

برخى از بانك ها نيز كه گويا تمايلى ندارند تا مردم از ATM هاى آنها استفاده كنند.اگر اين ATM ها (خود پردازها)براى استفاده در تمامى ساعت شبانه روز است پس چرا با بسته شدن بانك و پايين رفتن كركره آن ديگر نمى توان از آن استفاده كرد؟

به راستى مسئولين در هنگام نصب به چه مى انديشند، تنها به اينكه در آمار منتشره اعلام نمايند كه ATM هاى ما به چه ميزان از ساير بانك ها بيشتر است و هيچ توجهى به كارآمدى آن ندارند.

در مورد تميزى ATM ها نيز بايد گفت كه شما فقط مى توانيد ATM هايى را كه در كنار شعب هستند را تميز بيابيد ولى در ساير ATM ها كه در مكان هاى ديگر به غير از شعب نصب هستند به اندازه اى كثيف هستند كه صفحه دستگاه قابل رويت نيست و بايستى با زحمت بسيار زياد از آنها استفاده كنيد البته پس از استفاده حتما بايد شستن و ضدعفونى كردن دستها را فراموش نكنيد.

منبع: ابرار اقتصادی

 

► تاخت و تاز اماراتي‌ها با پول‌هاي بي‌زبان ايراني
دلايل عمده استفاده از پايانه پوز در كشورهاي مختلف ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر