رد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش ازیک شغل

شنبه ، 14 بهمن 1391 ، 15:24

سخنگوی شورای نگهبان گفت : این شورا پس از بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در جلسات متعدد با گرفتن 16 ایراد به آن ، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی شناخت .


"عباسعلی کد خدایی "در نشست خبری با اشاره به اینکه این طرح در جلسات متعدد در شورای نگهبان بررسی شد گفت : مصوبه مجلس از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود : ماده 3 این مصوبه نیز به دلیل اینکه به ایجاد نظام اداری غیرصحیح منجر می‌شود ، مغایر با بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این مصوبه همچنین اطلاق بندهای 1 و 3 ماده 1 و نیز ماده 5 درباره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد ، مغایر با اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: اطلاق ماده 6 با توجه به نبود زیرساخت‌ های لازم و بار مالی مصوبه ، از حیث اضرار به عموم ، مغایر با اصل 40 قانون اساسی شناخته شد ، همچنین اطلاق این ماده ، مغایر با اصل 141 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان انفصال از خدمات دولتی و عمومی مشخص شده در مواد 8 و 9 مصوبه مجلس شورای اسلامی را که شامل مسئولان و مقاماتی می شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری مراجع و مقامات خصوصی است، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست.
وی افزود: در ماده 12، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر با اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
کد خدایی گفت: همان گونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است ، ماده 15 اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درباره اعضای کنونی،‌ مغایر با اصل 91 قانون اساسی است.
وی افزود: همچنین در این خصوص، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ ای دارد و قانون گذاری درباره مصوبات مجمع با توجه به خصوصیات آن مغایر با اصل 111 قانون اساسی است.
بررسی هفت طرح و دو لایحه در جلسات اخیر شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری امروز خود همچنین از بررسی هفت طرح و دو لایحه در جلسات اخیر این شورا خبر داد.
کد خدایی گفت: طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه ، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم و نیز طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب‌ های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده به دست خیران در جلسات شورای نگهبان بررسی شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: همچنین طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان ، طرح اصلاح قانون سرباز‌ قهرمان و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسات این شورا بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کد خدایی با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای نگهبان همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی شد گفت: یکی از بندهای این مصوبه ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی از لایحه حمایت خانواده و نیز لایحه مجازات اسلامی به عنوان لوایحی نام برد که در جلسات شورا بررسی شد.
کد خدایی در باره این دو لایحه گفت: ایراد شورای نگهبان به این لوایح برطرف نشده و اشکال سابق این شورا به قوت خود باقی است.
وی درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده 12 مکرر افزود: در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را استنباط کند،‌ الزام قاضی به استفتا از محضر مقام معظم رهبری مغایر با اصل 167 قانون اساسی شناخته شد.

تازه ترین اخبار استخدامی

► افزایش 30 درصدی مزد جواب نمی دهد
جذب 800 قاضی تا پایان امسال در قوه قضائیه ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر