بنر

بیمه کارآفرین ده میلیارد تومان سود شناسایی کرد.

سه شنبه ، 8 مرداد 1398 ، 13:11

در رابطه با تقسیم سود برای عملکرد سال ۹۷ مجمع مقرر نمود با توجه به سود شرکت و همچنین ذخائر احتمالی سودی میان سهامداران تقسیم نشود.

مجمع عمومی شرکت بیمه  کار آفرین بر گزار شد و پس از استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس قانونی  صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه ، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۹۷٫۱۲٫۲۹بررسی و تصویب شد.

گفتنی است ، در رابطه با تقسیم سود برای عملکرد سال ۹۷ مجمع مقرر نمود با توجه به سود شرکت و همچنین ذخائر احتمالی سودی میان سهامداران تقسیم نشود.

بر طبق مصوبات شرکت ده میلیارد تومان سود شناسایی و قرار شد تقسیم نشود و به حساب ذخائر شرکت اضافه شود.

همچنین انتخابات هیات مدیره در دیماه  جهت انتخاب اشخاص حقیقی برگزار خواهد شد.


► بانک رفاه کارگران یکی از بانک های سود ده کشور است.
عرضه بیمه‌نامه مسافرتی در کلیه شعب بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر