صنعت بیمه تولیدات بار اول را بیمه نمی کند

چهارشنبه ، 19 آبان 1400 ، 15:58
"سیروس تالاری"، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران درگفت وگو با چابک‌آنلاین: خیلی سعی کردیم که یک ارتباط منطقی ساختاری وحرفه‌ای را درقالب یک پلتفرم بین نظام بیمه‌ای و وزارت نفت از یک سو و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت در سویی دیگر درخصوص بیمه تولیدات باراول اجرا کنیم، اما نتوانستیم به جمع بندی مشترک برسیم.

► کشاورزان تمایلی به بیمه کردن محصولات خود ندارند
معارفه مدیر عامل جدید بانک تجارت با حضورمدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ◄

مطالب مرتبط
بنر