سقف کارت به کارت روزانه بانک‌ها در همراه کارت چقدر است؟

يكشنبه ، 3 شهریور 1398 ، 13:03

سقف انتقال وجه کارت به کارت هر بانک در هر اپلیکیشن‌ پرداختی متفاوت است. برای اپلیکیشن‌های پرداختی سقف انتقال وجه از سمت بانک مبدا و صرف نظر از مقصد تعریف می‌شود. از برخی بانک‌ها می‌توان تا سقف ۳ میلیون تومان و از برخی دیگر می‌توان تا سقف ۱ میلیون تومان در روز کارت به کارت کرد. در این مطلب نگاهی به سقف کارت به کارت روزانه بانک‌ها از دید اپلیکیشن همراه کارت خواهیم داشت.

در اپلیکیشن همراه کارت از مبدا ۲۳ بانک‌ آینده، انصار، پارسیان، ملی، کشاورزی، ملت، تجارت، سامان، قوامین، حکمت ایرانیان، صنعت و معدن، سرمایه، شهر، اقتصاد نوین، سپه، گردشگری، ایران زمین، مهر اقتصاد، دی، خاورمیانه، موسسه اعتباری ملل و کارآفرین می‌توان به مقصد تمامی بانک‌های عضو شتاب انتقال وجه کارت به کارت انجام داد. فقط توجه داشته باشید که در میان این بانک‌ها، بانک مهر اقتصاد به دلیل آنکه عضو شبکه شتاب نیست، تنها می‌توانید از مبدا کارت‌های بانک مهر اقتصاد به مقصد کارت‌های همین بانک انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید.

سقف روزانه کارت به کارت بانک‌های مختلف، متفاوت است و میزان آن در حال حاضر به صورت زیر می‌باشد:

بانک‌هایی که تا سقف ۳ میلیون تومان می‌توان از آنها انتقال وجه داد:

 •     بانک ملی ایران
 •     بانک پارسیان
 •     بانک انصار
 •     بانک آینده
 •     بانک کشاورزی
 •     بانک قوامین
 •     بانک گردشگری
 •     موسسه اعتباری ملل
 •     بانک خاورمیانهبانک‌هایی که تا سقف ۱ میلیون تومان می‌توان از آنها انتقال وجه داد:

 •     بانک سامان
 •     بانک تجارت
 •     بانک ملت
 •     بانک صنعت و معدن
 •     بانک پاسارگاد
 •     بانک حکمت ایرانیان
 •     بانک سپه
 •     بانک اقتصاد نوین
 •     بانک شهر
 •     بانک سرمایه
 •     بانک دی
 •     بانک مهر اقتصاد
 •     بانک ایران زمین
 •     بانک کارآفرین

► بیشترین خدمات الکترونیکی در اینترنت‌بانک ارایه می‌شود
رشد ۳۰ درصدی پرداخت‌های الکترونیکی در کشور ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر