بنر

با طرح ها و تسهیلات بانک انصار آشنا شوید

يكشنبه ، 27 مرداد 1398 ، 10:59
تسهیلات نسیم کرامت

 این طرح در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه ایجاد شده تا صاحبین صندوق های قرض الحسنه ( مساجد و ... ) از طریق افتتاح سپرده نسیم کرامت نسبت به اعطاء تسهیلات به معرفی شدگان از طرف خود ( صاحب یا صاحبان سپرده ) اقدام کنند.

 عنوان : تسهیلات نسیم کرامت

 مخاطبین : دارندگان صندوق های قرض الحسنه و معرفی شدگان از سوی ایشان

مدت انتظار و سپرده گذاری: ندارد

نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز

مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال

نوع عقد : قرض الحسنه / مبادله ای

نرخ سود تسهیلات: قرض الحسنه 4%  و  عقود مبادله ای 18%

حداکثر اقساط: 36 ماه

    سقف مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات: بر اساس ضوابط و مقررات جاری بانک در مقاطع زمانی

تسهیلات مفتاح

 کلیه دارندگان سپرده های جاری / پس انداز / سرمایه گذاری و همچنین سایر مشتریان بانکی می توانند با افتتاح این سپرده نسبت به استفاده از تسهیلات این طرح اقدام نمایند.

  عنوان : تسهیلات مفتاح

  مخاطبین : دارندگان سپرده های جاری / پس انداز / کوتاه مدت با نرخ سود 7 درصد

  مدت انتظار و سپرده گذاری: متناسب با مدت اقساط

  نوع سپرده : قرض الحسنه پس انداز

  مبلغ تسهیلات : حداکثر 200 میلیون ریال

  نوع عقد : قرض الحسنه

  نرخ سود تسهیلات: 4 الی 18 درصد

 حداکثر اقساط: 48 ماه

طرح عقیق

 اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری حقیقی بدون دسته چک اقدام نمایند و بانک نیز به منظور قدردانی از دارندگان این نوع حساب ها خود را مکلف به در نظر گرفتن امتیاز تسهیلات به مشتریان گرامی می داند.

 عنوان : تسهیلات عقیق

 مخاطبین : مشتریان بانکی / صاحبین کسب و کار و عموم مردم

 مدت انتظار و سپرده گذاری: بر اساس نظر مشتری

 نوع سپرده : قرض الحسنه جاری بدون دسته چک

 مبلغ تسهیلات : حداکثر 10 میلیارد ریال

 نوع عقد : مرابحه

 نرخ سود تسهیلات:8 الی 18 درصد

 حداکثر اقساط: 100 ماه

طرح رضوان

 به منظور ترویج و تعمیق سنت قرض الحسنه ، و ارائه خدمات بیشتر به اقشارمختلف جامعه و مشتریان و رفع بخشی از نیازهای مالی و به منظور قدردانی از دارندگان سپرده طرح رضوان بانک خود را مکلف به در نظر گرفتن اعطاء امتیازتسهیلات قرض الحسنه به  مشتریان گرامی می داند ، لازم به ذکر است اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می توانند با افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری با دسته چک و بدون دسته چک اقدام نمایند.

 مخاطبین : سازمان ها .ادارات . اشخاص حقوقی و مشتریان بانکی و عموم مردم

 نوع سپرده : جاری با دسته چک و بدون دسته چک

 نوع عقد : قرض الحسنه

 کارمزد تسهیلات :2%

► اعضای سامانیوم تسهیلات کارت اعتباری می‌گیرند
ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال حمل و نقل عمومی شهري ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر