راهنمای سقف انتقال پول در سامانه بام

جمعه ، 5 دی 1399 ، 12:35
جهت انجام عمليات انتقال پول در سامانه بام، به صورت پيش فرض محدوديتهايي مطابق جدول1 در نظر گرفته شده است. جهت تغيير سقف هاي پيش فرض خود مي توانيد از طريق منوي "تنظيمات سقف انتقال پول روزانه" در سامانه بام حداکثر تا مبالغ جدول 2 اقدام نمائيد. در صورتيکه درخواست کاهش سقف هاي پيش بيني شده را داشته باشيد، پس از ثبت درخواست، تغييرات مورد نظر شما اعمال خواهند شد و در صورتيکه نسبت به افزايش سقف اقدام کرده باشيد، به منظور تکميل فرايند مي بايست به يکي از شعب بانک ملي ايران مراجعه نمائيد.

محدوديت هاي ماهانه به صورت پيش فرض 10 برابر محدوديت هاي روزانه در نظر گرفته مي شود.

توجه : پس از تائيد درخواست انتقال پول درون بانکي يا بين بانکي توسط کاربر، يک شناسه 5 رقمي به صورت پيامک به تلفن همراه وي ارسال مي گردد. به منظور تکميل فرآيند انتقال پول، کاربر مي بايست شناسه دريافتي را در بخش مربوطه وارد نمايد.

 سقفهاي پيش فرض انتقال پول در سامانه بام


► پرداخت وام٨ درصدی بانک صادرات به دانشگاه آزادی ها
جزئیات وام 200 میلیونی ازدواج در سال 1400 ◄

بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر