حساب طرح فیروزه بانک اقتصاد نوین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 17:58

معرفي حساب طرح فيروزه بانک اقتصاد نوین
اين طرح سرمايه‌گذاري کم هزينه و مطمئني است براي کمک هزينه هاي تحصيلي، ازدواج، تهيه جهيزيه و تامين سرمايه و همچنين براي کارآفريني، خود اشتغالي و هزينه‌هاي پيش بيني نشده ديگر براي خود و فرزندانتان.
طرح فيروزه،نوعي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ترکيبي از حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت كه سرمايه‌گذاري درآن به صورت اقساطي و متناوب صورت مي‌گيرد.
شما مي‌توانيد با پرداخت مبلغي به عنوان افتتاحيه حساب ويژه اين طرح را افتتاح کرده و ‌سپس با پرداخت تدريجي به تقويت حساب خود اقدام نماييد.
به اين ترتيب شما با برنامه‌ريزي منظم براي پرداخت اقساط ماهيانه از بازده مالي سرمايه خود به صورت تصاعدي برخوردار خواهيد شد.
با افتتاح حساب فيروزه با حداقل موجودي به مبلغ 000/500ريال و افزايش سرمايه‌گذاري با مبلغ مشخص به صورت تدريجي (ماهانه) يا يك جا براي يك يا چند دوره پنج‌ساله امكان پذير است.
بانك با اعمال مديريت مناسب بر وجوه واريز شده در هر دوره پنج ساله و سود تخصيص يافته به مانده سپرده و تجميع آن در طول مدت سپرده‌گذاري، پرداخت مستمري ماهانه در سال هاي پس از دوره سرمايه‌گذاري براي دارنده حساب سپرده را تضمين مي‌كند.
بر اين اساس پس از پايان دوره سرمايه‌گذاري، سود حاصل سرمايه‌گذاري هر ماهه، به صورت يکجا و يا در اقساط مادام‌العمر (با توجه به نحوه و ميزان سپرده‌گذاري) به دارنده حساب سپرده سرمايه‌گذاري "فيروزه" پرداخت مي‌شود.

مزاياي حساب طرح فيروزه بانک اقتصاد نوین
•    دريافت تسهيلات با بلوکه شدن 70 درصد سرمايه جذب شده به منظور تضمين تسهيلات پرداختي درقالب عقود اسلامي براي شما بانوان محترم
•    امکان سپرده گذاري به صورت ماهيانه، سه ماه يک بار و شش ماهه (به منظور کاهش مراجعه مکرر به بانک)
•    امکان تکميل موجودي و واريز وجه از هر حساب در بانک اقتصاد نوين به حساب "فيروزه" از طريق اينترنت بانک، تلفن بانک و دستگاه‌هاي خودپرداز
•    پرداخت مبلغ و تعداد اقساط سرمايه‌گذاري در طي يك دوره پنج‌ساله با نظر شما
•    امكان برداشت از حساب در طي مدت سرمايه‌گذاري (به شرطي که مانده حساب از حداقل مبلغ تعريف شده تا آن دوره کمتر نشود.)
•    معافيت از پرداخت كارمزد نقل و انتقال وجوه
•    امكان برداشت اصل يا قسمتي از اصل و سود در پايان دوره سرمايه‌گذاري (البته در صورت برداشت هرگونه وجهي، ميزان پرداختي مادام‌العمر نيز تغيير خواهد كرد )
•    امكان تمديد دوره سرمايه‌گذاري براي چندين دوره متوالي
•    قابليت انتقال سپرده سرمايه‌گذاري به غير پس از پايان دوره سرمايه‌گذاري
•    امكان پرداخت اقساط حساب "فيروزه" در هر يك از شعب بانك در سراسر کشور
•    پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاري به صورت يكجا
•    امکان استفاده از مجهزترين و پيشرفته‌ترين صندوق‌هاي امانات بانک اقتصاد نوين

شرايط افتتاح حساب و تکميل موجودي حساب طرح فيروزه بانک اقتصاد نوین
شما مي‌توانيد با مراجعه به يکي از شعب بانک اقتصاد نوين در سراسر کشور نسبت به افتتاح حساب فيروزه اقدام نموده و پرداخت‌هاي تدريجي را در هر يک از شعب بانک از هر کجاي ايران به حساب خود واريز نماييد.
هنگام عقد قرارداد لازم است مبلغ 500.000 ريال به حساب سپرده فيروزه واريز و جهت پرداخت‌هاي تدريجي به يکي از سه روش زير مي‌توانيد اقدام نماييد.
شايان ذکر است نرخ سود لحاظ شده در مستمري ماهيانه، 5/0 درصد بيشتر از نرخ سودي است که در کمک هزينه پرداختي در نظر گرفته شده است.

الف) فواصل پرداخت    مبلغ پرداختي (ريال)    کمک هزينه پرداختي (ريال)     مستمري ماهيانه (ريال)
       ابتداي هرماه            500,000               45,000,000                         620,000

ب) فواصل پرداخت    مبلغ پرداختي (ريال)    کمک هزينه پرداختي (ريال)     مستمري ماهيانه (ريال)
       پايان سه‌ماه          1,500,000                44,000,000                        610,000

ج) فواصل پرداخت    مبلغ پرداختي (ريال)    کمک هزينه پرداختي (ريال)     مستمري ماهيانه (ريال)
     ابتداي هرماه           3,000,000                43,000,000                           590,000حساب طرح عقیق بانک اقتصاد نوین ◄

بنر
بنر
بنر