حساب سپرده اندوخته بانک پاسارگاد

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:36
 
شرایط سپرده اندوخته فردا بانک پاسارگاد
- با حداقل پانصد هزار ریال می توان سپرده اندوخته فردا را نزد هر یک از شعبه های بانک افتتاح نمود.
 - مدت سپرده اندوخته فردا ۵ سال یا معادل ۶۰ ماه می باشد.
- هر ماهه می توان مبلغی حداقل معادل یکصد هزار ریال به عنوان اقساط به صورت نقد و یا انتقال از حساب دیگر به حساب سپرده اندوخته فردا اضافه نمود.
-  مبلغ اولیه سپرده اندوخته فردا با حداقل پانصد هزار ریال افتتاح و در پایان همان روز به سپرده بلند مدت پنج ساله تبدیل خواهد شد و نرخ سود پنج ساله بانک تا سررسید سپرده به آن تعلق خواهد گرفت.
- هر ماهه سود سپرده اولیه به انضمام مبلغ اقساط واریزی و سود آنها تجمیع و تبدیل به سپرده های بلند مدت ۴،۳،۲،۱ساله و کوتاه مدت ۱۱ ماهه بر اساس زمان واریز تا تاریخ سررسید سپرده ۵ ساله اولیه می گردد.
 - واریز هر مبلغی مازاد بر اقساط تعیین شده به حساب سپرده اندوخته تا سررسید آن مقدور می باشد و مبالغ واریزی هر ماهه به علاوه سود سپرده های قبلی و قسط همان ماه در مقاطع یک ماهه از زمان افتتاح به سپرده بلند مدت تبدیل می شود.
 - استرداد قسمتی از سپرده به صورت فقراتی با ضریبی از یکصد هزار ریال یا تمام وجه سپرده قبل از سررسید با احتساب نیم درصد جریمه نسبت به نرخ سود سپرده های متناظر بانک امکان پذیر است.
 - سپرده مذکور با هدف ترغیب و تشویق آحاد مردم به خصوص جوانان به پس انداز طراحی گردیده و این امکان را برای آنان فراهم می آورد تا بعد از پنج سال اندوخته و دستمایه قابل توجهی را داشته باشند.
 - سپرده یاد شده برای کسانی که در حال حاضر اندوخته قابل توجهی ندارند ولی توان پس انداز ماهیانه دارند این امکان را فراهم می آورد تا از تجمیع مبالغ خرد بتوانند بعد از پنج سال نسبت به تامین مایحتاج ضروری مانند اثاثیه منزل ، جهیزیه و ازدواج اقدام نمایند.
 
مزایای سپرده اندوخته فردا نسبت به سایر سپرده های بانک پاسارگاد

•    در سپرده اندوخته فردا مدیریت وجوه مشتریان بدون نیاز به مراجعه آنان توسط بانک صورت می گیرد. در صورتیکه در سایر سپرده گذاری ها سود سپرده ها به صورت ماهانه پرداخت می گردد و مشتری برای سپرده گذاری جدید ناچار به مراجعه حضوری می باشد که این امر خود صرفه جویی در وقت مشتریان را در بردارد.
•    در پرداخت اقساط سپرده اندوخته فردا نیازی به حضور مشتری نخواهد بود و مبلغ قسط از حساب کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت است.
•    در سپرده اندوخته فردا امکان افتتاح سپرده مدت دار برای مبالغی که در حالت عادی امکان افتتاح آنها وجود ندارد فراهم گردیده است و مشتری قادر خواهد بود به هر میزان مبلغ قسط را افزایش دهد و به حساب سپرده اندوخته فردا واریز نماید.
•    فراهم گردیدن امکان افتتاح ۴۹ سپرده بلند مدت و یک سپرده کوتاه مدت به صورت خودکار ماحصل افتتاح حساب سپرده اندوخته فردا می باشد که انجام این امر به صورت عادی مستلزم صرف ملزومات و وقت زیاد بوده و مهم تر از آن چگونگی محاسبه سودها می باشد که با استفاده از نرم افزاری مخصوص این امر مقدور گردیده است.



► حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
حساب ها و سپرده های بانک پاسارگاد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر