بنر

ضمانت ارزی و اعتبارات اسنادی بانک پاسارگاد

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 15:20
 
صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي در بانک پاسارگاد
صدور ضمانتنامه هاي ارزي از دير باز به منظور تضمين اجراي قرار دادهاي بازرگاني مورد توجه بوده وبه شكل روز افزوني مورد استفاده قرار مي گيرد. ضمانتنامه هاي زير در بانك پاسارگاد صادر مي گردد:
•    ضمانتنامه پيش پرداخت
•    ضمانتنامه حسن انجام كار
•    ضمانتنامه كسور وجه الضمان
•    ضمانتنامه شركت در مناقصه
 
قبول و معامله اعتبارات اسنادي صادراتي در بانک پاسارگاد
با گسترش صادرات غير نفتي و تشويق صادر كنندگان به در يافت وجوه صادراتي از طريق اعتبار اسنادي صادراتي صادراتي و هم گام باتشويق صادركنندگان محترم بانك پاسارگاد آمادگي دارد اعتبارات اسنادي صادراتي را كه از طريق اين بانك در يافت مي گردد ، به صادر كنندگان محترم ابلاغ و اسناد اعتبارات مربوط را معامله و تسهيلات ارزي را به منظور رفع نيازهاي مالي آنان در اختيار مشتريان محترم قرار دهد.
 
گشايش اعتبارات اسنادي وارداتي در بانک پاسارگاد
اعتبارات اسنادي متداولترين وسيله پرداخت در مبادلات بازرگاني بين المللي است.بانك پاسارگاد آمادگي دارد انواع اعتبارات اسنادي وارداتي را از طرف مشتريان محترم افتتاح و تسهيلات مربوط رادر اختيار آنان قرار دهد.اعتبارات زير در شرايط حاضر طبق بخشنامه هاي ارزي بانك مركزي در اين بانك گشايش ميگردند:
•    اعتبار اسنادي ديداري
•    اعتبار اسنادي مدت دار

ثبت سفارش بروات اسنادي در بانک پاسارگاد
ثبت سفارش بروات اسنادي يكي ديگر از وسيله پرداخت بين المللي است كه وارد گنندگان و صادر كنندگان از آن به منظور انجام مبادلات بازرگاني استفاده مي نمايند.بانك پاسارگاد آمادگي دارد بروات اسنادي مشتريان محترم را ثبت سفارش نموده و اسناد در يافتي را طبق توافقات في مابين مشتريان و واگذارنده اسناد مبادله نموده وتسهيلات لازم در اختيار آنان قرار دهد.به همين ترتيب بانك پاسارگاد اسناد بروات صادراتي را نيز جهت وصول وجوه آنان دريافت و به بانك هاي كارگزار ارسال خواهد نمود.

 

► خرید و فروش ارز در بانک پاسارگاد
خدمات ارزی بانک پاسارگاد ◄

بنر
بنر
بنر
بنر