بنر

خرید و فروش ارز در بانک اقتصاد نوین

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 15:10
 
فروش ارز مسافرتي در شعب بانک اقتصاد نوین

يكي ديگر از خدمات ارزي بانك اقتصاد نوين فروش ارز مورد نياز مسافرين به خارج از كشور مي‌باشد. مسافرين خارج از كشور با در دست داشتن گذرنامه و مداركي كه در ذيل اشاره شده مي‌توانند با مراجعه به كليه شعب بانك حداكثر مبلغ ارز 2000 دلار (يا معادل آن به ساير ارزها) را به ازا يك گذرنامه از بانك خريداري نمايند. ضمنا در صورتي كه نام شخص يا اشخاص ديگري در گذرنامه مسافر به عنوان همراه ذكر شده باشد مبلغ 2000 دلار نيز به ازا هريك از افراد همراه ذكر شده در گذرنامه قابل خريداري مي‌باشد.
در مورد مسافريني كه مايل به خريداري يورو مي‌باشند ميزان حداكثر ارز قابل خريداري برابر 2000 يورو مي‌باشد.
مسافرين محترم بايد توجه داشته باشند كه نوع بليط (يكسره يا دو سره بودن)، نوع گذرنامه و مدت اقامتشان در كشور ايران محدوديتي در زمينه ارز قابل خريداري برايشان ايجاد نمي‌نمايد.
به هنگام مراجعه به شعب بانك اقتصاد نوين جهت خريد ارز مسافرتي لازم است تا مدارك زير از سوي خريدار به شعبه ارائه شود:
•    گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران
•    بليط مسافرت هوايي، زميني يا دريايي
•    اعلام كتبي مسافر مبني بر اينكه ارز مسافرتي خود را تنها از شعبه مورد مراجعه تهيه خواهد كرد
خريداران بايد توجه داشته باشند كه شعب بانك اقتصاد نوين موظف مي‌باشند تا در قبال فروش ميزان ارز مسافرتي مورد نياز مراتب را در بليط مسافرتي ايشان درج نموده و بليط را ممهور به مهر بانك نمايند. همچنين كارمزد فروش ارز مسافرتي در شعب بانك اقتصاد نوين برابر 0.2% مبلغ خريداري شده (به ريال) مي‌باشد.

 
خريد ارز از مشتريان در شعب بانک اقتصاد نوین
كليه شعب بانك اقتصاد نوين مجاز به خريداري اسكناس‌هاي بيگانه (ارز خارجي) تا سقف 5000 دلار از مراجعين و مشتريان بانك مي‌باشند. بانك اقتصاد نوين در حال حاضر تنها اقدام به خريداري ارزهاي دلار آمريكا، يورو، پوند انگليس و درهم امارات مي‌نمايد و در مقابل تنها امكان پرداخت ريال را به مشتريان خواهد داشت.
لازم به ذكر است كه سقف مجاز مبلغ ارز قابل خريداري از سوي بانك در صورتي كه فروشنده ارز نزد بانك داراي حساب ارزي بوده و اقدام به فروش ارز مورد نظر خود از حساب ارزي نمايد برابر 50000 دلار (يا معادل آن به ارزهاي ديگر) مي‌باشد.
خريد ارز از مراجعين در صورتي كه ايشان نزد بانك اقتصاد نوين حساب ارزي داشته باشند بدون دريافت كارمزد و در صورتي كه نزد بانك حساب ارزي نداشته باشند با اخذ
% 0.2معادل ريالي ارز خريداري شده صورت مي‌گيرد
مشتريان بانك همچنين بايد توجه داشته باشند كه دريافت اسكناس خارجي جهت افتتاح حساب‌هاي ارزي و يا واريز به حساب‌هاي ارزي ايشان تنها تا سقف 5000 دلار بدون ارائه اظهارنامه ارزي مجاز مي‌باشد. براي دريافت و واريز مبالغ بيش از 5000 دلار شعب بانك ملزم به دريافت اظهارنامه ارزي از مشتري مي‌باشند

► حواله ارزی در بانک اقتصاد نوین
حساب های ارزی بانک اقتصاد نوین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر