بنر

انواع سپرده های بانک انصار

شنبه ، 8 خرداد 1389 ، 08:29

::پاسخ به سوالات شما در خصوص ثبت مشخصات حساب سر پرست خانوار

 

سپرده هاي سرمايه گذاري :
بانک انصار در راستای تحقق بانکداری بدون ربا ، با هدف رشد و تقويت اقتصاد و کمک به امر توليد و همچنين ايجاد اشتغال در سطح کشور اقدام به جذب سپرده های سرمايه گذاری نموده و با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را بکار گيری می نمايد و از سود حاصله به نسبت سرمايه و مدت توقف سپرده ها و همچنين ميزان درآمد کسب شده سود علی الحساب و تسهيلات عقود اسلامی پرداخت می نمايد.
انواع سپرده های سرمايه گذاری عبارتند از:
1. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (پشتيبان و روز شمار)
2. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (4 و 9 ماهه)
3. سپرده سرمايه گذاری بلند مدت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساله
ضمناً با توجه به بکارگيری سيستم يکپارچه انصار (سيما) امکان واريز و برداشت از سپرده های کوتاه مدت در کليه شعب بانک انصار وجود خواهد داشت .قرض الحسنه پس انداز:

به منظور ترویج سنت زیبای قرض الحسنه با هدف الهی و نشات گرفته از آیات شریفه قرآن کریم و تحقق بانکداری بدون ربا و ایجاد روحیه تعاون و همکاری ، همچنین رونق و شکوفایی اقتصادی ، با افتتاح سپرده قرض الحسنه بانک انصار را در این امر خیر یاری فرمایید .سپرده قرض الحسنه پس انداز شامل:
الف) پس انداز حق عضویت
ب ) پس انداز عادی – پرداخت حقوق
ج ) پس انداز اختیاری
دارندگان حسابهای قرض الحسنه ، علاوه بر اجر معنوی از میلیاردها ریال جوایز قرعه کشی ، بهره مند می گردند.وجوه اداره شده (مسدودي):
بانک انصار به جهت توسعه فرهنگ قرض الحسنه و مشارکت در ارایه خدمات مالی اقدام به افتتاح اين سپرده می نمايد . کليه سازمانها ، ادارت ، نهادها و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند با انعقاد قرارداد و افتتاح اين حساب و بهره مندی از اعتبارات بانک به شرح زير افراد مورد نظر خود را جهت دريافت تسهيلات قرض الحسنه به بانک معرفی نمايند :
1. معادل : در اين نوع قرار داد ، بانک به ميزان موجودی سپرده مشتری و بدون محدوديت زمانی، به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
2. اعتباری : در اين نوع قرارداد ، بانک علاوه بر موجودی سپرده مشتری ، نسبت به اختصاص اعتبار ، به ميزان 100 درصد به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
قابل توجه : سپرده گذاری در يک شعبه و اعطای تسهيلات قرض الحسنه در ساير شعب سراسر کشور امکان پذير می باشد.
سپرده باقيات و الصالحات :
در اين نوع سپرده ، فرد در زمان حيات خويش مبلغی را که در هر زمان نيز قابل افزايش می باشد، در بانک سپرده گذاری نموده و با بانک صلح می نمايد که مبلغ پس انداز شده از حساب دارايي شخصی وی خارج گرديده و در امر پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان به کار گرفته شود.بديهی است وجوه اين حساب پس از رحلت صاحب آن در تملک بانک بوده و بانک ملزم خواهد بود آن را در امور عام المنفعه مورد نظر سپرده گذار به کار گيرد.سپرده حق عضويت :

صاحب این سپرده به منظور عضویت در بانک مبلغی را به دلخواه واریز می نماید و بانک نیز بدون تعهد نسبت به صاحب سپرده ، بلکه از باب اصطناع المعروف ( تشکر و تشویق از سپرده گذار ) به صاحبان این سپرده وام قرض الحسنه پرداخت می نماید .سپرده اندوخته :

بانک انصار به افرادی که به حفظ و افزایش ارزش سرمایه های خود می اندیشند ، سپرده اندوخته را با مزایا و توضیحات زیر پیشنهاد می نماید :
این نوع سپرده ، ماهیت سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد و سپرده گذار می تواند با واریز و برداشت متناوب وجوه ، از مزایای توام سپرده سرمایه گذاری ( بلند مدت و کوتاه مدت) و انباشت سود به صورت علی الحساب بر حسب مدت قرارداد بهره مند گردد .
واریز یکجا ، تدریجی به صورت دستی یا توسط سیستم ، به سپرده اندوخته امکان پذیر می باشد.
محاسبه سود علی الحساب سپرده های مرتبط به سپرده اندوخته ، به صورت روز شمار صورت گرفته و ماهیانه به صورت خودکار به سپرده اصلی (اندوخته ) واریز می شود .
افتتاح سپرده بلند مدت مرتبط با سپرده اندوخته از محل وجوه واریزی به سپرده مذکور و سود انباشته شده ، ، به صورت متناوب و خودکار توسط سیستم انجام می پذیرد .

با حضور درتالار گفتگوی بانکی در مباحث و مسائل اقتصادی  و اشتغال کشور شرکت کنید

منتخب اخبار بانکی دات آی آر:

=================

شعب موسسه انصار ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر