استخدام امريه سربازي در وزارت اقتصاد و دارايي

  • کارفرما : وزارت اقتصاد و دارايي
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 27 آبان 1394
  • تاریخ انقضا : ...

متن آگهی

جذب 40 نفر متقاضی امريه خدمت سربازی توسط وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی از ميان مشمولان خدمت مقدس سربازی، تعداد 40 نفر افراد واجد شرايط امريه را جذب می كند.

با عنايت به فراهم شدن امكان جذب فارغ التحصيلان دانشگاهی مشمول خدمت سربازی (امريه)، متقاضيان واجد شرايط می توانند از طريق تكميل فرم الكترونيکی و بررسی سوابق و توصيه نامه های ايشان نسبت به ثبت در خواست خود اقدام كنند.

شرايط درخواست امريه سربازی      

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوزهای اخذ شده، قصد دارد از بين مشمولين دارای شرايط زير، تعداد محدودی را جهت خدمت به صورت امريه سربازی جذب نمايد:

الف- خانواده ايثارگران (فرزند يا برادر شهدا، جاويدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه)

ب- ايتام   ج- افراد متاهل  

د- افراد معاف از رزم

ه- افراد تحت پوشش كمته امداد و سازمان بهزيستی

و- بورسيه وزارات امور اقتصادي و دارايی

ز- خدمت در مناطق محروم ضريب 5 و بالاتر

ح- نخبگان، استعدادهاي برتر، حافظان قرآن و قاريان برتر

*دارای مدرك تحصيلی كارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های زير:

حسابداری، اقتصاد، امور بانکی، امور گمرکی، بيمه، مديريت،IT

لينك درخواست امريه در زيرپورتال مركز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به آدرس الكترونيکی  http://nosazi.mefa.irبه منظور جمع آوری و بررسی درخواست متقاضيان ايجاد شده است.

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید