استخدام شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه

  • کارفرما : نام کارفرما ذکر نشده است
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 27 مرداد 1398
  • تاریخ انقضا : 6 شهريور 1398

متن آگهی

شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه در نظر دارد برای تأمين نيروی انسانی مورد نياز جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده به تعداد 4 نفرافراد واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبی پس از طی كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه به صورت قرارداد شركتی/پزشك خانواده به شرح ذيل جذب نمايد.

 داوطلبان واجد شرايط جهت دريافت فرم ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان عسلويه به آدرس: asaluyehhc.bpums.ac.ir مراجعه نماييد.

 

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید