استخدام شركت سنگ آهن گهر زمين سيرجان

  • کارفرما : شركت سنگ آهن گهر زمين سيرجان
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 15 دي 1397
  • تاریخ انقضا : 21 دي 1397

متن آگهی

شركت سنگ آهن گهر زمين سيرجان در نظر دارد جهت تكميل نيروی انسانی مورد نياز واحد ايمنی شركت های پيمانكار زير مجموعه خود در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد از طريق برگزاری آزمون كتبی مصاحبه تخصصی و گزينش به صورت قراردادی نيرو جذب نمايد.

لینک استخدام

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید