استخدام شركت پالايش نفت اصفهان سال 96 (اطلاعیه مهم)

  • کارفرما : شرکت پالایش نفت
  • محل های استخدام مورد نیاز : اصفهان
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 4 مرداد 1396
  • تاریخ انقضا : 13 مرداد 1396

خبرهای مرتبط با این آگهی

عناوین شغلی مورد نیاز

کارشناس

مقطع تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مرد
محل استخدام : اصفهان
شرایط : مراجعه به متن آگهی

متن آگهی

شركت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) به منظور تامين نيروي انسانی مورد نياز واحدهای بهره برداری (نوبتكاری) خود از بين فارغ التحصيلان مرد واجد شرايط در رشته های زير ازطريق برگزاري آزمون كتبی، مصاحبه حضوری، گزينش وطب كار در چهارچوب قانون كار و تامين اجتماعي تحت پوشش پيمانكار شخص ثالث دعوت به همكاری می نمايد.

مهندسی شيمی
مهندسی مكانیک
مهندسی برق
مهندسی كامپيوتر
مهندسی نفت

شرايط عمومی داوطلبان:
1-تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران
2-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
3-متدين به دين مبين اسلام و يا يكی از اديان رسمی كشور مصرح در قانون اساسی
4-داشتن تندرستي وتوانايي كامل جسمانی و روانشناختی و نداشتن كوررنگی به تائيد طب كار بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان
5-عدم تعهدخدمت در دستگاه های دولتی و غيردولتی
6-داوطلبان نبايد به صورت رسمی يا پيمانی دراستخدام واحدهای تابعه صنعت نفت باشند.
7-داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم غيرپزشكی
8-نداشتن سوءپيشينه كيفری به تائيد مراجع ذيصلاح و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و اعتياد به مواد مخدر


شرايط اختصاصي داوطلبان:
1 – داشتن مدرک تحصيلی در رشته های مهندسی (شيمی، مكانیک، برق، نفت و كامپيوتر)
2- حداقل معدل برای داوطلبان 13 می باشد.
3-حداكثر سن داوطلبان 30 سال كه مدت زمان سربازی به آن اضافه می شود.


نحوه ثبت نام:
متقاضيان ثبت نام درآزمون جذب لازم است از تاريخ 01/05/96  لغايت 13/05/96  به نشانی اينترنتی www.eorcazmoon.ir مراجعه ونسبت به ثبت نام اقدام نمايند.


مدارک مورد نياز:
1-تكميل فرم الكترونيكی تقاضای ثبت نام (در سايت موجود می باشد).
2-اسكن مدارک تحصيلی منطبق با شرايط آگهی جذب
3-اسكن صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضيحات، اسكن صفحه توضيحات نيز ضميمه شود).
4-اسكن پشت و روي كارت ملی
5-اسكن پشت و روي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يامعافيت دائم غيرپزشكي
6-اسكن عكس 4×3 جديد (با مشخصات ذكر شده در سايت ثبت نام)
7-اسكن كارت ايثارگری (در صورت وجود)
8-پرداخت الكترونيكی مبلغ يكصد وپنجاه (000/150) هزار ريال بابت ثبت نام و شركت در آزمون كتبی ازطريق سامانه ثبت نام (لازم به ذكراست هزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطی عودت داده نخواهد شد).


تاريخ آزمون و زمان توزيع كارت ورود به جلسه:
تاريخ آزمون 24/06/96 می باشد.
متقاضيان جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون بايد درتاريخ 20/06/96 با مراجعه به سايت
www.eorcazmoon.ir نسبت به پرينت كارت ورود به آزمون اقدام نمايند.
مكان برگزاری آزمون دانشگاه اصفهان بوده و محل دقيق آزمون برای هر فرد دركارت ورود به جلسه قيد خواهد شد.

 

مواد آزمون :

دروس عمومی:

1- ادبيات فارسی

2-  زبان انگليسی
3-  معارف اسلامی
4-  اطلاعات رايانه

5-  هوش واستعداد

دروس تخصصی مهندسی شيمی:1-  رياضی 2- فيزيک 3- شيمی 4-  ترموديناميک  5- مكانيک سيالات 6-  انتقال حرارت و انتقال جرم

دروس تخصصی مهندسی مكانيک:1-رياضی 2-فيزيک 3- استاتيک 4- مقاومت مصالح  5- مكانيک سيالات 6- ترموديناميک و انتقال حرارت

دروس تخصصي مهندسی برق: 1–رياضی 2-فيزيک 3-مدارهای الكتريكی(مدار1 و مدار2) 4- الكترونيک (آنالوگ، ديجيتال و الكترونيک صنعتی)
5- كنترل (كنترل خطی، كنترل صنعتی ) 6- قدرت (بررسی سيستم های قدرت يک، ماشين های الكتريكی2 و 1)


دروس تخصصي مهندسی كامپيوتر: 1-رياضی 2- فيزيک 3-معماری كامپيوتر و مدار منطقی 4- شبكه های كامپيوتری 5- ساختمان داده و الگوريتم
6 - سيستم عامل

دروس تخصصی مهندسی نفت: دروس مورد آزمون مانند دروس تخصصي مهندسي شيمي است

تبصره : اقليت های مذهبی از پاسخگويی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و امتياز آن در ساير مواد آزمون عمومي توزيع خواهد شد.
تذكرات بسيار مهم:
1-داوطلبان برای آگاهی از همه مراحل جذب، آزمون و تاريخ مراحل فوق به صورت مستمر به سايت www.eorcazmoon.ir مراجعه نمايند.
2-در هر مرحله ازجذب چنانچه محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج درآگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم می شود و هزينه ثبت نام مسترد نخواهد شد.
3-به مدارک ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4-به مدارك تحصيلی بالاتر از مدارک مندرج در اطلاعيه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5-با توجه به اين كه شركت پالايش نفت اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است امكان انتقال جذب شدگان به ساير واحدهای نفتی ديگر و يا ارگان های دولتی يا تبديل وضعيت آنان از قراردادی به رسمی وجود ندارد.
6- شركت تعهدی در قبال اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.
7-سرويس دهی و اياب و ذهاب پذيرفته شدگان در محدوده فعلی سرويس های اياب و ذهاب شركت می باشد.


روابط عمومی شركت پالا يش نفت اصفهان

  

لینکهای مرتبط

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید