استخدام شرکت رایانه خدمات امید

  • کارفرما : شرکت رایانه خدمات امید
  • محل های استخدام مورد نیاز : تهران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 8 دي 1395
  • تاریخ انقضا : 15 دي 1395

عناوین شغلی مورد نیاز

کارشناس شبکه

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم کلی شبکه در سطوح +network و CCNA- آشنایی با سیستم عامل های (UNIX- Linux- Windows) در برگیرنده نحوه پیکربندی سرویس ها، امن سازی و بازرسی وقایع-آشنایی با پایگاه داده های مختلف (SQL- Oracle)- آشنایی با زبان های برنامه نویسی (NEt, Cobol, Visual Studio, Java)- آشنایی با نرم افزارهای مانیتورینگ- آشنایی با نرم افزارهای تست نفوذ- قابلیت تحلیل Logها و تهیه گزارش های مدیریتی در مواقع لزوم- آشنایی با نرم افزارهای مستندسازی (Visio, Ms Project, Jira)-تسلط بر مفاهیم (CCNP, CCNA Security, CEH)- قابلیت تحلیل و بررسی Logهای پایگاه داده و قابلیت (Maintain, Audit, Develop)- تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی امن مبتنی بر استاندارد NIST800- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح متوسط- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح مفاهیم تخصصی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : روحیه کار تیمی و علاقه مند به تحقیق و آموزش- سابقه کاری مرتبط- سابقه کار مدیریتی

کارشناس شبکه

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم کلی شبکه در سطوح +network و CCNA- آشنایی با سیستم عامل های (UNIX- Linux- Windows) در برگیرنده نحوه پیکربندی سرویس ها، امن سازی و بازرسی وقایع-آشنایی با پایگاه داده های مختلف (SQL- Oracle)- آشنایی با زبان های برنامه نویسی (NEt, Cobol, Visual Studio, Java)- آشنایی با نرم افزارهای مانیتورینگ- آشنایی با نرم افزارهای تست نفوذ- قابلیت تحلیل Logها و تهیه گزارش های مدیریتی در مواقع لزوم- آشنایی با نرم افزارهای مستندسازی (Visio, Ms Project, Jira)- قابلیت تحلیل و بررسی Logهای پایگاه داده و قابلیت (Maintain, Audit, Develop)- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح متوسط
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : روحیه کار تیمی و علاقه مند به تحقیق و آموزش

کارشناس برنامه نویس

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم کلی شبکه در سطوح +network و CCNA- آشنایی با سیستم عامل های (UNIX- Linux- Windows) در برگیرنده نحوه پیکربندی سرویس ها، امن سازی و بازرسی وقایع-آشنایی با پایگاه داده های مختلف (SQL- Oracle)- آشنایی با زبان های برنامه نویسی (NEt, Cobol, Visual Studio, Java)- آشنایی با نرم افزارهای مانیتورینگ- آشنایی با نرم افزارهای تست نفوذ- قابلیت تحلیل Logها و تهیه گزارش های مدیریتی در مواقع لزوم- آشنایی با نرم افزارهای مستندسازی (Visio, Ms Project, Jira)- قابلیت تحلیل و بررسی Logهای پایگاه داده و قابلیت (Maintain, Audit, Develop)- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح متوسط- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح مفاهیم تخصصی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : روحیه کار تیمی و علاقه مند به تحقیق و آموزش- سابقه کاری مرتبط

کارشناس برنامه نویس

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم کلی شبکه در سطوح +network و CCNA- آشنایی با سیستم عامل های (UNIX- Linux- Windows) در برگیرنده نحوه پیکربندی سرویس ها، امن سازی و بازرسی وقایع-آشنایی با پایگاه داده های مختلف (SQL- Oracle)- آشنایی با زبان های برنامه نویسی (NEt, Cobol, Visual Studio, Java)- آشنایی با نرم افزارهای مانیتورینگ- آشنایی با نرم افزارهای تست نفوذ- قابلیت تحلیل Logها و تهیه گزارش های مدیریتی در مواقع لزوم- آشنایی با نرم افزارهای مستندسازی (Visio, Ms Project, Jira)- نسلط بر مفاهیم برنامه نویسی امن مبتنی بر استاندارد NIST800- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح متوسط
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : روحیه کار تیمی و علاقه مند به تحقیق و آموزش

کارشناس پایگاه داده

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم کلی شبکه در سطوح +network و CCNA- آشنایی با سیستم عامل های (UNIX- Linux- Windows) در برگیرنده نحوه پیکربندی سرویس ها، امن سازی و بازرسی وقایع-آشنایی با پایگاه داده های مختلف (SQL- Oracle)- آشنایی با زبان های برنامه نویسی (NEt, Cobol, Visual Studio, Java)- آشنایی با نرم افزارهای مانیتورینگ- آشنایی با نرم افزارهای تست نفوذ- قابلیت تحلیل Logها و تهیه گزارش های مدیریتی در مواقع لزوم- آشنایی با نرم افزارهای مستندسازی (Visio, Ms Project, Jira)- تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی امن مبتنی بر استاندارد NIST800- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح متوسط- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح مفاهیم تخصصی
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : روحیه کار تیمی و علاقه مند به تحقیق و آموزش- سابقه کاری مرتبط

کارشناس پایگاه داده

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم کلی شبکه در سطوح +network و CCNA- آشنایی با سیستم عامل های (UNIX- Linux- Windows) در برگیرنده نحوه پیکربندی سرویس ها، امن سازی و بازرسی وقایع-آشنایی با پایگاه داده های مختلف (SQL- Oracle)- آشنایی با زبان های برنامه نویسی (NEt, Cobol, Visual Studio, Java)- آشنایی با نرم افزارهای مانیتورینگ- آشنایی با نرم افزارهای تست نفوذ- قابلیت تحلیل Logها و تهیه گزارش های مدیریتی در مواقع لزوم- آشنایی با نرم افزارهای مستندسازی (Visio, Ms Project, Jira)- -تسلط بر مفاهیم (CCNP, CCNA Security, CEH)- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح متوسط
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : روحیه کار تیمی و علاقه مند به تحقیق و آموزش

مسئول گروه

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با مفاهیم کلی شبکه در سطوح +network و CCNA- آشنایی با سیستم عامل های (UNIX- Linux- Windows) در برگیرنده نحوه پیکربندی سرویس ها، امن سازی و بازرسی وقایع-آشنایی با پایگاه داده های مختلف (SQL- Oracle)- آشنایی با زبان های برنامه نویسی (NEt, Cobol, Visual Studio, Java)- آشنایی با نرم افزارهای مانیتورینگ- آشنایی با نرم افزارهای تست نفوذ- قابلیت تحلیل Logها و تهیه گزارش های مدیریتی در مواقع لزوم- آشنایی با نرم افزارهای مستندسازی (Visio, Ms Project, Jira)- -تسلط بر مفاهیم (CCNP, CCNA Security, CEH)- تسلط بر زبان انگل- تسلط بر زبان انگلیسی در سطح مفاهیم تخصصییسی در سطح متوسط
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : روحیه کار تیمی و علاقه مند به تحقیق و آموزش- سابقه کاری مرتبط

کارشناس مانیتورینگ

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با Oracle- آشنایی با ICDL
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران

کارشناس مانیتورینگ

تخصص های مورد نیاز : آشنایی با ICDL
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران

متن آگهی

شرکت رایانه خدمات امید جهت تکمیل کادر پشتیبانی و مانیتورینگ سایت های خود از تعدادی نیروی باتجربه آشنا به کامپیوتر (IT) با حداقل مدرک کاردانی، با تخصص و تجربه های مورد نظر دعوت به همکاری می نماید.

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید