استخدام شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان سال 97

  • کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 12 خرداد 1397
  • تاریخ انقضا : 24 خرداد 1397

متن آگهی

جوانان خوزستان در سالروز حماسه غرور آفرين فتح خرمشهر، حماسه ای ديگر را به ثمر رسانده اند و با همت آنان خبر اميدبخش افتتاح فاز اول از مجموعه پروژه های شركت صنايع پتروشيمی مسجد سليمان در سال 1398 محقق گرديده است.
به اين مناسبت شركت پتروشيمی مسجد سليمان  در نظر دارد براساس ضوابط و مقررات و آيين نامه استخدامی شركت، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلی كاردانی، ليسانس و فوق ليسانس، نيروی انسانی دارای شرايط احراز 
خود را پس از كسب موفقيت در مصاحبه عمومی و تخصصی و معاينات پزشكی، با انعقاد قرارداد طبق قانون كار استخدام نمايد.
 

رديف

مدرک تحصيلی

رشته تحصيلی

شغل مورد نظر

تخصص و توانايی

جنسيت

استان محل خدمت

 1

 کارشناس، کارشناس ارشد

 كليه گرايش ها به غير از صنايع غذايی، سلولزی،بيوشيمی، صنايع معدنی و صنايع نظامی

 مهندسي شيمی

 معدل: 14

 مرد

 خوزستان

 2

 کاردان

 صنايع شيميايی، پتروشيمی

 کارداني شيمی

 معدل: 14

 مرد

 خوزستان

 3

 کارشناس، کارشناس ارشد

 شيمی كاربردی

 شیمی

 معدل: 14

 مرد و زن

 خوزستان

 4

 کارشناس، کارشناس ارشد

 كليه گرايش ها

 مهندسی مکانيک

 معدل: 14

 مرد

 خوزستان

 5

 کارشناس، کارشناس ارشد

 كليه گرايش ها

 مهندسي الکترونيک

 معدل: 14

 مرد

 خوزستان

 6

 کارشناس، کارشناس ارشد

 كليه گرايش ها

 مهندسي برق

 معدل: 14

 مرد

 خوزستان

 7

 کارشناس، کارشناس ارشد

 كليه گرايش ها

 مهندسی ايمنی صنعتی

 معدل: 14

 مرد

 خوزستان

 8

 کارشناس، کارشناس ارشد

 مديريت بازرگانی

 مديريت بازرگانی

 معدل: 14

 مرد

 خوزستان

 9

 کارشناس

 كليه گرايش ها

 مهندسي صنايع و مديريت

 معدل: 14

 مرد و زن

 خوزستان

 

شرايط عمومی و اختصاصی:
1- تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران 
2- متدين بودن به يکی از ادبيان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران 
3- دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن برگ معافيت دائم قانونی
تبصره 1: تاريخ ترخيص از خدمت وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني بايد قبل از تاريخ 3/3/1397 باشد.
تبصره 2: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت 
معافيت دائم پزشکی، در صورت موفقيت در مراحل مربوطه پس از تائيد پزشک صنعتي معتمد شرکت و به شرط توانايي کار در سمت سازماني مربوطه، بلامانع خواهد بود.
شرط سن داوطلبان:
4- دارا بودن حداکثر 30 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس 28 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس، 25 سال تمام براي دارندگان مدرک تحصيلي کارداني تا تاريخ 3/3/1397
تبصره 1: مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداکثر سن داوطلبان افزوده مي شود.
تبصره 2: حداقل معدل کل مورد قبول برای مقاطع تحصيلي مطابق با جدول آگهی می باشد.
تبصره 3: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان می بايست قبل از 3/3/1397 باشد.
تبصره4: سابقه خدمت موثر و مرتبط در شرکت هاي مشابه با ارائه گواهي معتبر، به ازای هر سال سابقه کار مفيد و مرتبط يک سال به حداکثر سنين اعلام شده فوق اضافه خواهد شد. (سابقه معتبر در صورت بارگزاري و ارائه سابقه پرداخت بيمه محاسبه می گردد.
تبصره 5: براي دارندگان مدارک تحصيلی دانشگاهی از دانشگاه تهران/ شريف/ صنعتي اميرکبير/ نفت/ اهواز/ شيراز/ اصفهان/ علم و صنعت/ خواجه نصيرالدين طوسی/ علامه طباطبايی/ تربيت مدرس و فردوسی مشهد يک نمره تقليل در حداقل معدل کل مورد قبول منظور خواهد شد.
5- مدرک تحصيلی دانشگاهي قابل قبول شامل مراکزی است که از طريق آزمون های سراسري دانشگاه های سراسری و آزاد اقدام به جذب دانشجو نموده باشند.
6- تندرستی و توانايی کامل جسمی و روانی براي انجام شغل محوله طبق تائيد پزشک صنعتی معتمد شرکت خواهد بود.
7- عدم محکوميت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه کيفری که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شده باشد.
8- عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (موکدا اعلام می گردد چنانچه در مراحل استخدامي مشخص شود داوطلبي اشتغال به تحصيل دارد ادامه مراحل استخدامی وی منتفي خواهد شد.)
9- نداشتن تعهد انجام کار در ساير سازمانها، شرکتها، موسسات دولتي و غير دولتي 
10- متقاضيان بومي داراي اولويت در استخدام مي باشند.
تبصره: داوطلب بومي به فردی اتلاق مي شود که متولد يا ساکن يکي از شهرستان های مسجد سليمان، انديکا، لالی، هفتکل بوده و يا مدرک تحصيلی ديپلم خود را از شهرهای ذکر شده اخذ نموده باشد.
شرايط اولويت های اجتماعی مطابق جدول زير مي باشد:
اولويت معافيت از شرط معدل اولويت امتيازی 
فرزندان شهدا، مفقودين، جانبازان، آزادگان 1 نمره 20% کل امتياز کسب شده 
جانبازان 1 نمره هر 5% جانبازی 3% و حداکثر 20% کل امتياز کسب شده 
آزادگان 1 نمره هر سال اسارت 2% و حداکثر 20% کل امتياز کسب شده 
رزمندگان 1 نمره هر 1 ماه سابقه حضور در جبهه 1% و حداکثر 20% کل امتياز کسب شده 
ساکنين شهرستان هاي مسجد سليمان، انديکا، لالی و هفتکل 1 نمره 15% کل امتياز کسب شده 
مراحل ثبت نام:
11-1- مراجعه به وب سايت شرکت 
https://www.misipcc.com/eorg/registration/application
11-2- تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در بخش استخدام 
11-3- ارسال ساير مدارک شناسايی (شامل شناسنامه، کارت ملی،گواهی پايان خدمت، مدرک تحصيلی ديپلم و آخرين مدرک تحصيلي)
تبصره 1: کليه مراحل ثبت نام رايگان بوده و بدون اخذ وجه از متقاضی انجام می پذيرد.
ثبت نام:
داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم می توانند از ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 03/03/1397 لغايت ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 24/03/1397 جهت ثبت نام به آدرس اينترنتی  https://www.misipcc.com/eorg/registration/application  مراجعه  و پس از ارائه اطلاعات درخواستي بدون واريز هزينه ثبت نام نسبت به اخذ کد رهگيری خود اقدام نمايند.
پيگيري ثبت نام:
پيگيري ثبت نام صرفا از طريق وب سايت رسمی شرکت و با استفاده از کد پيگيري ارائه شده انجام خواهد پذيرفت.
اطلاع رساني به متقاضيانی که دارای شرايط احراز جذب مي باشند،از طريق سايت و در قسمت پيگيری ثبت نام انجام خواهد پذيرفت.
نکات مهم:
13-1- قبل از ثبت نام شرايط عمومي و اختصاصي تکميل فرم موجود در وب سايت مراجعه و مندرجات آن را دقيقا مطالعه نماييد
13-2- ثبت نام زمانی تکميل مي باشد که شماره رهگيری از طريق سيستم به متقاضی اعلام گردد.
13-3- مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد. بديهي است چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهی شرکت وجود داشته باشد از ادامه مراحل جذب متقاضي در هر مرحله جلوگيری به عمل خواهد آمد و متقاضی حق هيچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
14- تذکرات مهم:
14-1- ثبت نام متقاضيان صرفا از طريق سايت مذکور و به صورت اينترنتی بوده و نيازی به ارسال مدارک نمی باشد.
14-2- به منظور جلوگيری از سوء استفاده از متقاضيان، موکدا اعلام مي شود کليه مراحل ثبت نام رايگان بوده و بدون اخذ وجه از متقاضی انجام می پذيرد.
14-3- به تقاضاي ثبت نام اينترنتی متقاضيانی که پس از مهلت مقرر (24/03/1397) اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
14-4- پس از پايان مهلت نهایی ثبت نام،مطابق با سه برابر ظرفيت مورد نياز شرکت نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان جهت مصاحبه هاي فني و تخصصی و  روانشناختی و پزشکی اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل، قبول شدگان نهایی انتخاب شوند.
14-4- لازم به توضيح است که جذب نيروي انساني در شرکت براساس موفقيت متقاضيان در تمامی مراحل استخدامی (مشتمل بر احراز شرايط عمومی، تائيد رزومه تخصصی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزينش و معاينات پزشکی)تعيين گرديده و چنانچه متقاضيان در هريک از مراحل فوق موفقيت لازم را کسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گرديد.
14-5- جذب نيرو صرفا جهت به کارگيري در واحدهای مورد نياز شرکت در محل سايت شرکت صنايع پتروشيمی مسجد سليمان می باشد.
14-6- از پذيرفته شدگان نهايی تعهد محضری خدمت به ميزان 7 سال بعد از آموزش اخذ خواهد شد.
14-7- استخدام نيروی انسانی برای سال اول، در قالب کارورزي و همراه با حداقل حقوق قانونی عقد گرديده که در صورت رضايت طرفين از شرايط همکاری، قرارداد سال جديد براساس آئين نامه حقوق و دستمزد شرکت برقرار خواهد شد.

 

 

 

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید