استخدام شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

  • کارفرما : شرکت مهندسی کانی کاوان شرق
  • محل های استخدام مورد نیاز : تهران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 11 خرداد 1398
  • تاریخ انقضا : 24 خرداد 1398

عناوین شغلی مورد نیاز

کارشناس

مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
محل استخدام : تهران
شرایط : مراجعه به متن آگهی

متن آگهی

 

 شركت فنی مهندسی كانی كاوان شرق با توجه به شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد:

 

1- كارشناس و كارشناس ارشد زمين شناسی كارشناسی و كارشناسی ارشد زمين شناسی سايت دارای بيش از 5سال سابقه در تهيه نقشه های زمين شناسی. تكتونيک و مدل های سه بعدی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

2- كارشناس آب شناسی كارشناسی هيدرولوژی و هيدروژئولوژی سايت/ دفتر تهران- دارای بيش از 7 سال سابقه در طراحی زهشكی و مدل سازی در معادن رو باز- دارای تخصص معدن و هيدروژئولوژی و هيدرولوژی.

 

3- كارشناس HSE ليسانس ايمنی و محيط زيست سايت/ دفتر تهران دارای بيش از 3 سال سبقه اجرايی HSE- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

4- كارشناس كنترل پروژه كارشناسی كنترل پروژه سايت دارای بيش از 5 سال سابقه و آشنا با برنامه ريزی های معدنی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

5- كارشناس و كارشاس ارشد ژئوتكنيک كارشناسی و كارشاسی ارشد ژئوتكنيك سايت و دفتر تهران دارای بيش از 5 سال سابقه در تهيه گزارشات. نقشه ها و انجام عمليات های ميدانی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

6- كارشناس و كارشناس ارشد استخراج كارشناسی و كارشناسی ارشد معدن سايت دارای بيش از 5 سال سابقه نظارت در معادن رو باز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ. 

 

7- كارشناس ارشد زمين شناسی مهندسی كارشناسي ارشد زمين شناسی مهندسی سايت دارای بيش از 50 سال سابقه در تهيه نقشه ها و و مقاطع و مدل های زمين شناسی در معادن روباز- دارای تجريات مشابه در معادن بزرگ. 

 

8- سرپرست سايت كارشناسی وكارشناسی ارشد سايت دارای بيش از 10 سال سابقه طراحی و نظارت در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

9 تكنسين نقشه بردار فوق ديپلم نقشه برداری سايت دارای بيش از 5 سال سابقه- آشنا به نقشه برداری در معادن روباز- دارای تجريات مشابه در معادن بزرگ. 

 

10- كارشناس نقشه بردار كارشناسی نقشه برداری سايت بيش از 10سال سابقه ميكروژئودزی در معادن روباز - دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

 11- كارشناس ارشد مكانيک سنگ كارشناسی ارشد مكانيک سنگ سايت دارای بيش از 5 سال سابقه در رفتار نگاری معادن روباز - دارای تجربيات مشابه در معادن بزرک. 

 

12- كارشناس ارشد مكانيک سنگ كارشناسی ارشد مكانيک سنگ سايت دارای بيش از 5 سال سابقه در پايداری شيب معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

13- كارشناس و كارشناس ارشد استخراج كارشناسی ارشد و كارشناسي معدن سايت دارای بيش از 5 سال سابقه طراحی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

14- كارشناس و كارشناس ارشد استخراج كارشناسی ارشد و كارشناسی معدن سايت داراي بيش از 5 سال سابقه در متره و برآورد در معادن روباز -دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

15- كارشناس ارشد اكتشاف كارشناسی ارشد اكتشاف اكتشاف دارای بيش از 5 سال سابقه در تهيه مدل بلوكی وAssay Plan - دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

 

 

 

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید