استخدام شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

  • کارفرما : شرکت مهندسی کانی کاوان شرق
  • محل های استخدام مورد نیاز : تهران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 11 خرداد 1398
  • تاریخ انقضا : 24 خرداد 1398

عناوین شغلی مورد نیاز

کارشناس

مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
محل استخدام : تهران
شرایط : مراجعه به متن آگهی

متن آگهی

 

 شركت فنی مهندسی كانی كاوان شرق با توجه به شرايط ذيل دعوت به همكاری می نمايد:

 

1- كارشناس و كارشناس ارشد زمين شناسی كارشناسی و كارشناسی ارشد زمين شناسی سايت دارای بيش از 5سال سابقه در تهيه نقشه های زمين شناسی. تكتونيک و مدل های سه بعدی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

2- كارشناس آب شناسی كارشناسی هيدرولوژی و هيدروژئولوژی سايت/ دفتر تهران- دارای بيش از 7 سال سابقه در طراحی زهشكی و مدل سازی در معادن رو باز- دارای تخصص معدن و هيدروژئولوژی و هيدرولوژی.

 

3- كارشناس HSE ليسانس ايمنی و محيط زيست سايت/ دفتر تهران دارای بيش از 3 سال سبقه اجرايی HSE- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

4- كارشناس كنترل پروژه كارشناسی كنترل پروژه سايت دارای بيش از 5 سال سابقه و آشنا با برنامه ريزی های معدنی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

5- كارشناس و كارشاس ارشد ژئوتكنيک كارشناسی و كارشاسی ارشد ژئوتكنيك سايت و دفتر تهران دارای بيش از 5 سال سابقه در تهيه گزارشات. نقشه ها و انجام عمليات های ميدانی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

6- كارشناس و كارشناس ارشد استخراج كارشناسی و كارشناسی ارشد معدن سايت دارای بيش از 5 سال سابقه نظارت در معادن رو باز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ. 

 

7- كارشناس ارشد زمين شناسی مهندسی كارشناسي ارشد زمين شناسی مهندسی سايت دارای بيش از 50 سال سابقه در تهيه نقشه ها و و مقاطع و مدل های زمين شناسی در معادن روباز- دارای تجريات مشابه در معادن بزرگ. 

 

8- سرپرست سايت كارشناسی وكارشناسی ارشد سايت دارای بيش از 10 سال سابقه طراحی و نظارت در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

9 تكنسين نقشه بردار فوق ديپلم نقشه برداری سايت دارای بيش از 5 سال سابقه- آشنا به نقشه برداری در معادن روباز- دارای تجريات مشابه در معادن بزرگ. 

 

10- كارشناس نقشه بردار كارشناسی نقشه برداری سايت بيش از 10سال سابقه ميكروژئودزی در معادن روباز - دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

 11- كارشناس ارشد مكانيک سنگ كارشناسی ارشد مكانيک سنگ سايت دارای بيش از 5 سال سابقه در رفتار نگاری معادن روباز - دارای تجربيات مشابه در معادن بزرک. 

 

12- كارشناس ارشد مكانيک سنگ كارشناسی ارشد مكانيک سنگ سايت دارای بيش از 5 سال سابقه در پايداری شيب معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

13- كارشناس و كارشناس ارشد استخراج كارشناسی ارشد و كارشناسي معدن سايت دارای بيش از 5 سال سابقه طراحی در معادن روباز- دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

14- كارشناس و كارشناس ارشد استخراج كارشناسی ارشد و كارشناسی معدن سايت داراي بيش از 5 سال سابقه در متره و برآورد در معادن روباز -دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

15- كارشناس ارشد اكتشاف كارشناسی ارشد اكتشاف اكتشاف دارای بيش از 5 سال سابقه در تهيه مدل بلوكی وAssay Plan - دارای تجربيات مشابه در معادن بزرگ.

 

 

 

 

 

 

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید