استخدام و جذب نيرو شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم

  • کارفرما : نام کارفرما ذکر نشده است
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 27 مرداد 1398
  • تاریخ انقضا : 6 شهريور 1398

متن آگهی

شبكه بهداشت و درمان جم در نظر دارد برای تأمين نيروهای مورد نياز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس مجوز برنامه پزشک خانواده به تعداد 2 نفر افراد واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبی و پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه به صورت قرارداد شركتی/ پزشک خانواده به شرح ذيل جذب نمايد. 

 داوطلبان واجد شرايط جهت دريافت فرم ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان جم به آدرس: jamhc.bpums.ac.ir مراجعه نماييد.

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید