استخدام گروه بازرگانی و کارگزاری جم

  • کارفرما : گروه بازرگانی و کارگزاری جم
  • محل های استخدام مورد نیاز : تهران , اصفهان , هرمزگان
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 18 خرداد 1398
  • تاریخ انقضا : 24 خرداد 1398

عناوین شغلی مورد نیاز

کارشناس

مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی
محل استخدام : تهران , اصفهان , هرمزگان
شرایط : مراجعه به متن آگهی

متن آگهی

گروه بازرگانی و کارگزاری جم جهت تكميل كادر خود در استان های تهران، اصفهان و هرمزگان(بندر عباس) از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

 

101 مسئول دفتر 1 نفر خانم/ آقا 2 سال 

   مدرک تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد كامپيوتر، فناوری اطلاعات، مديريت، زبان انگليسی، مهندسی صنايع

    تسلط بر نرم افزار هایICDL

    مسلط به تايپ فارسی

   تسلط بر نامه نگاری و صورتجلسه نويسی

    مسلط به اينترنت

   آشنایی با امور اداری و تشريفات

   فعال، متعهد و پيگير در امور

   داراي روابط عمومی قوی

   دارای فن بيان و لحن محترمانه در گفتگوی تلفنی و حضوری

    پيگيری امور محوله تا حصول نتيجه بدون نياز به پيگيری مكرر

    توانمند در برقراري ارتباط با مشتری

    توانمند و علاقه مند به يادگيری

   توانایی تنظيم جلسات، مكاتبات اداری و گزارش دهی

   منظم و وقت شناس - اصفهان

 

102 كارآموز 4 نفر خانم/ آقا 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد كامپيوتر، فناوری اطلاعات، مديريت، زبان انگليسی، مهندسی صنايع

   آشنایی با مهارت هایICDL، اتوماسيون اداری و اينترنت

   دارای دقت و سرعت عمل در كار

   استخدام پس از طی دوران كارآموزی در صورت رضايت از عملكرد - اصفهان

 

103 كارشناس بازرگانی 1 نفر خانم/ آقا 3 سال 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد مديريت بازرگانی، زبان انگليسی، مديريت اجرایی MBA،مهندسی صنايع

   آشنایی با قوانين صادرات و واردات

   آشنایی با فرآيند ثبت سفارش كالا

   آشنایی با اصول بازاريابی

   توانايی تحقيق و تحليل روند بازار

   توانايی در شناسايی بازارهای هدف

   روابط عمومی بالا

   تسلط بر اصول و فنون مذاكره

   توانمندی در كسب رضايت مشتری، توافق و انعقاد قرارداد

   علاقه به كار تيمی- اصفهان

 

104 كارشناس صادرات و حمل و نقل بين المللی 1 نفر خانم/ آقا 3 سال 

   آشنايی كامل با انواع روش های حمل و نقل بين المللی و قوانين مربوطه

   آشنايی با فرآيند واردات و صادرات

   آشنايی با تشريفات گمركی و امور مرتبط با كشتيرانی ها

   مسلط به زبان انگليسی- اصفهان

 

105 سرپرست اداری و منابع انسانی 1 نفر خانم/ آقا 5 سال 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد مهندسی صنايع،

   مديريت منابع انسانی و ساير مديريت ها

   تسلط بر فرآيندهاي اداری و منابع انسانی

   توانمندی در خصوص جذب و استخدام نيروهای زبده با استفاده از كانال های متفاوت

   آگاهی از قوانين اداره كار

   توانمند در اصول مذاكره و ارتباط با كاركنان

   توانمندی در مديريت استرس

   قابليت كار در محيط هاي كاری چالشی

   پيگيری تا حصول نتيجه در امور- اصفهان

 

106 كارشناس/كارمند اداری و منابع انسانی 1 نفر خانم/ آقا 3 سال 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد مهندسی صنايع، مديريت منابع انسانی و ساير مديريت ها

   آشنايی با قوانين اداره كار

   تسلط بر فرآيند محاسبات كاركرد كاركنان

   مهارت در محاسبه حقوق و دستمزد

   تسلط بر مقررات اداری- اصفهان

 

107 سرپرست حسابداری 1 نفر خانم/ آقا 5 سال 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد حسابداری

   آشنايی با سيستم حسابداری بازرگانی

   تسلط بر قوانين مالی و مالياتی

   مسلط به كنترل اسناد

   آشنايی با نرم افزارهای بيمه و ماليات- اصفهان

 

108 كارمند حسابداری 1 نفر خانم/ آقا 3 سال 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد حسابداری

   آشنايی با سيستم حسابداری بازرگانی

   آشنايی با قوانين مالی و مالياتی

   مسلط به سندزنی و كنترل اسناد

   آشنايي با نرم افزارهای بيمه و ماليات- اصفهان

 

109 سرپرست پروژه 1 نفر آقا 3 سال 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد مهندسی صنايع، مديريت و يا ساير رشته های مرتبط

   آشنايی با مفاهيم مديريت و كنترل پروژه

   آشنايی با مفاهيم مالی و اداری

   دارای روحيه همكاری و پيگيری

   توانمند در برنامه ريزی و زمان بندی فعاليت ها

   توانمند در خصوص تقسيم وظايف بين افراد

   قابليت مديريت، رهبری و هماهنگی تيم كاری

   تسلط در تهيه و ارائه به موقع گزارشات آماری و تحليلی

   آمادگی كار در اصفهان و بندرعباس

 

110 مدير مالی و اداری 1نفر آقا 5 سال 

   مدرک تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد مهندسی صنايع، مديريت و ساير رشته های مرتبط

   آشنايی با فرآيند های مالی، اداری و تداركات

   آشنايی با اصول مديريت و رهبری افراد

   توانمند در خصوص تقسيم وظايف بين واحدها

   قابليت مديريت، رهبری و هماهنگی تيم كاری

   تسلط در تهيه و ارائه به موقع گزارشات آماری و تحليلی

   داراي روحيه همكاری و پيگيری- اصفهان

 

111 ترخيصكار 2 نفر آقا 3 سال 

   تسلط كامل بر پروسه ترخيص كالا در گمرک

   آشنايی با سامانه گمرک (EPL)

   سرعت عمل و دقت بالا- اصفهان

 

112 كارمند اخذ مجوزات اداری 1 نفر خانم/ آقا 2 سال 

   توانايی در اخذ مجوزات اداری از سازمان ها

   دارای روحيه پيگيری و روابط عمومی بالا

   تسلط بر نحوه انجام امور در ادارات و شركت ها

   توانمندی انجام امور محوله در سطح شهر- اصفهان

 

201 كارمند اخذ مجوزات اداری 1 نفر خانم 2 سال 

   توانايی در اخذ مجوزات اداری از سازمان ها

   دارای روحيه پيگيری و روابط عمومی بالا

   تسلط بر نحوه انجام امور در ادارات و شركت ها

   توانمندی انجام امور محوله در سطح شهر- تهران

 

202 ترخيصكار 2 نفر خانم / آقا 3 سال 

   تسلط كامل بر پروسه ترخيص كالا در گمرک

   آشنايی با سامانه گمرک (EPL)

   سرعت عمل و دقت بالا- تهران

 

301 ترخيصكار 3 نفر خانم/ آقا 3 سال 

   تسلط كامل بر پروسه ترخيص كالا در گمرک

   آشنايی با سامانه گمرک (EPL)

   سرعت عمل و دقت بالا- بندرعباس

 

302 كارمند اخذ مجوزات اداری 2 نفر خانم/ آقا 2 سال 

   توانايی در اخذ مجوزات اداری

   دارای روحيه پيگيری و روابط عمومی بالا

   تسلط بر نحوه انجام امور در ادارات و شركت ها

   توانمندی انجام امور محوله در سطح شهر- بندرعباس

 

303 كارمند حسابداری 1 نفر خانم/ آقا 2 سال 

   مدرك تحصيلی: كارشناسی يا كارشناسی ارشد حسابداری

   تسلط بر فرآيند های حسابداری- بندرعباس

 

 

 

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید