استخدام گسترده سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در چند استان كشور

  • کارفرما : بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 19 خرداد 1398
  • تاریخ انقضا : 25 خرداد 1398

متن آگهیسازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي جهت تكميل كادر خود در استان البرز، كرج از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاری می نمايد.
كارشناس امور مالی و اداری
آقا و خانم 
   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر

سابقه كاری:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته های تحصيلی: حسابداری (تمامی گرايش ها) و حسابرسی

ساير شرايط:
   آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با حسابداری
   آشنايي با امور كارگزينی
كرج

                                     جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليک نماييداستخدام كارشناس املاک و فروش آقا در رشت و تالش

سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی جهت تكميل كادر خود در استان گيلان، رشت و تالش از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاری می نمايد.
كارشناس املاک و فروش آقا 
   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس، فوق ليسانس

سابقه كاری:
   حداقل ۳ سال برای مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته های تحصيلی: حقوق (كليه گرايش ها)، مهندسی عمران و مديريت (دولتی و بازرگانی)

ساير شرايط:
   آشنايي با امور مرتبط با امور ثبتي و فروش املاک
   آشنايي با فرآيند برگزاری مزايده
رشت و تالش

                                           جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليک نماييداستخدام رئيس امور مالی و اداری در نوشهر

سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي جهت تكميل كادر خود در استان مازندران، نوشهر از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاری می نمايد.
رئيس امور مالی و اداری خانم و اقا 
   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر

سابقه كاری:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته هاي تحصيلی: حسابداري (تمامي گرايش ها) و حسابرسی

ساير شرايط:
   آشنايي با نرم افزارهای مرتبط با حسابداری
   آشنايی با امور كارگزينی
نوشهر

                                               جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليک نماييداستخدام مسئول دفتر نمايندگی و كارشناس امور مالی و اداری در خوزستان

سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی جهت تكميل كادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرايط زير از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاری می نمايد.

۱ - مسئول دفتر نمايندگی آقا 

   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام برای فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاری:

   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: حقوق (كليه گرايش ها)، مهندسی عمران، نقشه‎برداری و GIS
   ساير شرايط: آشنايی با امورثبتی، حل دعاوي امور مربوط به املاک
خرمشهر، بهبهان


۲ كارشناس امور مالی و اداری خانم و آقا 
   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام برای فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر
   سابقه كاری:
   حداقل ۳ سال برای مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته هاي تحصيلی: حسابداری (تمامی گرايش ها) و حسابرسی

ساير شرايط:
   آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با حسابداری
   آشنايی با امور كارگزينی
اهواز

                                         جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليک نماييداستخدام كارشناس املاک و فروش، كارشناس آمار و اطلاعات و كارشناس اداري و دبيرخانه در استان هرمزگان

سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي (استان هرمزگان) جهت تكميل كادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرايط در رشته هاي كارشناس املاك و فروش، كارشناس آمار و اطلاعات و كارشناس اداری و دبيرخانه از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاری می نمايد.
رديف عنوان شغلی جنسيت شرايط احراز شهر محل خدمت


۱ - كارشناس املاک و فروش آقا 

   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاری:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلی: حقوق (كليه گرايش ها)، مهندسی عمران و مديريت (دولتی و بازرگانی)

ساير شرايط:
   آشنايی با امور مرتبط با امور ثبتی و فروش املاک
   آشنايی با فرآيند برگزاری مزايده
بندرعباس


۲ - كارشناس آمار و اطلاعات آقا 

   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام برای فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاری:
   حداقل ۳ سال برای مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: مهندسی كامپيوتر (كليه گرايشها)، مهندسی فناوری اطلاعات و آمار
   ساير شرايط: آشنايی با مفاهيم شبكه، نرم‎افزارهای آماری و ساير نرم‎افزارهای مرتبط
بندرعباس


۳ - كارشناس اداری و دبيرخانه آقا 

   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام برای فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاری:
   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلی: مديريت(دولتی، بازرگانی و صنعتی)، امور اداری، مهندسی كامپيوتر (نرم‎افزار)، فناوري اطلاعات و علم اطلاعات و دانش‎شناسی
   ساير شرايط: آشنايی با امور اداري و كارگزينی و امور مربوط به دبيرخانه
بندرعباس

                                          جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليک نماييداستخدام كارشناس امور مالی و اداری و كارشناس املاک و فروش در ايلام

سازمان اموال و املاک بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی جهت تكميل كادر خود در استان ايلام از افراد واجد شرايط از طريق وب سايت موسسه تحقيق و توسعه دانشمند دعوت به همكاري مي نمايد.

۱ - كارشناس امور مالی و اداری- آقا و خانم 

   سن: ۳۰ سال تمام برای ليسانس و ۳۵ سال تمام برای فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر

سابقه كاری:

   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۲ سال مقطع فوق ليسانس و بالاتر
   رشته های تحصيلی: حسابداری (تمامی گرايش ها) و حسابرسی

ساير شرايط:

   آشنايي با نرم افزارهاي مرتبط با حسابداری
   آشنايي با امور كارگزينی
ايلام


۲ - كارشناس املاک و فروش - آقا 
   سن: ۳۰ سال تمام براي ليسانس و ۳۵ سال تمام براي فوق ليسانس
   مقطع تحصيلی: ليسانس و فوق ليسانس

سابقه كاري:

   حداقل ۳ سال براي مقطع ليسانس
   حداقل ۱ سال مقطع فوق ليسانس
   رشته‎هاي تحصيلي: حقوق (كليه گرايش ها)، مهندسي عمران و مديريت (دولتی و بازرگانی)

ساير شرايط:

   آشنايی با امور مرتبط با امور ثبتی و فروش املاک
   آشنايی با فرآيند برگزاری مزايده

ثبت نام اين آزمون رايگان در رشته هاي كارشناس امور مالي و اداری و كارشناس املاک و فروش در ايلام تا ساعت ۲۴ تاريخ ۹۸/۰۳/۲۵امكان پذير مي باشد.

                                             جهت تكميل فرم ثبت نام اينجا كليک نماييد 

 

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید