استخدام بيمارستان خيريه پيوند اعضا ابوعلي سينا در شیراز

  • کارفرما : بيمارستان خيريه پيوند اعضا ابوعلي سينا
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 29 آبان 1395
  • تاریخ انقضا : 30 آبان 1395

متن آگهی

بيمارستان خيريه پيونداعضاء ابوعلی سينا به منظور تأمين نيروی انسانی متعهد و كارآمد موردنياز افراد واجد شرايط را از طريق برگزاری آزمون، ارزيابی توانمندی های عمومی، تخصصی و مصاحبه متناسب با نيازهای واحدهای مختلف طبق شرايط زير و به شرط شركت و گذراندن موفقيت آميز دوره آموزشی تئوری و عملی به صورت قراردادی دعوت به كار می نمايد. ضمنا مهلت ثبت نام لغايت 30/08/95 می باشد. علاقمندان می توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتی ذيل مراجعه نمايند.
http://otc-booali.com  
رشته هاي تحصيلی
پرستاری- اتاق عمل- هوشبری- علوم آزمايشگاهی- تكنولوژی پرتوشناسی -(راديولوژی)، -تكنولوژی-پرتودرمانی(راديوتراپی)- مامایی- گروه امور اداری و مديريت اقتصاد، -امورمالی و حسابداری، امور خدمات اداري و علوم اجتماعی- يا كاردانی مديريت امور دفتری و منشی گری- علوم اجتماعی گرايش خدمات اجتماعي، مددكار اجتماعي و روانشناسی بالينی- مدار ک پزشكی (فناوری اطلاعات سلامت)- روانشناس بالينی- فيزيوتراپی- كامپيوتر (نرم افزار – سخت افزار) و IT- علوم تغذيه، علوم بهداشتی در تغذيه، تغذيه- بهداشت حرفه ای، مهندسی ايمنی و بازرسی فنی (ايمنی و حفاظت)- اموراداری و مديريت، اقتصاد، امورمالی و حسابداری- مجموعه مديريت، حسابداری، اقتصاد و بازرگانی- گرايش سيالات- گرايش قدرت- مهندسی پزشكی- مهندسی برق

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید