دعوت به همکاری بانک سرمایه در چندین شهر

  • کارفرما : بانک سرمایه
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 25 بهمن 1395
  • تاریخ انقضا : 28 بهمن 1395

متن آگهی

نمونه سوالات دانش علوم بانکی

 

بانک سرمایه در بوشهر- لار- مرودشت- لامرد- سيرجان- رفسنجان- ياسوج-اهواز- دزفول- سبزوار- نيشابور- بجنورد- بيرجند- زاهدان- تبريز- اروميه- آستارا- قشم- قم- بندرعباس- خوی- قزوين دعوت به همکاری می نماید.

مشخصات عمومی:    
1- تابعيت كشور جمهوری اسلامی ايران.

2- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

4- برخورداري از روابط عمومي قوی و آراستگی ظاهر.

5- دارا بودن شرايط عمومی استخدام و برخورداری كامل از سلامتی جسمی و روحی و توانايی لازم بر اساس تأييد پزشک معتمد بانک.

6- دارا بودن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم غيرپزشكی برای آقايان.

7- عدم اعتياد به دخانيات.

8- نداشتن سوء پييشينه كيفری مؤثر.

9- آشنايي كامل به مهارت­ های هفتگانه ICDL .

*بديهی است به درخواست های فاقد هر يك از شرايط تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.


مشخصات اختصاصی:    
1-دانش آموختگان مقطع كارشناسی-كارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر كشور به شرح ذيل:

-  علوم بانكي(مقطع كارشناسی).

-  حسابداری كليه گرايش ها(مقطع كارشناسی).

-  علوم اقتصادی {گرايش های نظری- بازرگانی- پول و بانک- توسعه و برنامه ريزی اقتصادی}(مقطع كارشناسی).

-  مديريت {گرايش های بانكداری- بازرگانی- مالی- صنعتی}(مقطع كارشناسی).

2-حداقل معدل 16

3-حداكثر سن در خصوص- كارشناسي 26سال - فوق ليسانس 28سال
شرايط كار:    
بوشهر           شغل ◄ (بانكدار ريالی)

لار                شغل ◄ (بانكدار ريالی)

مرودشت        شغل ◄ (بانكدار ريالی)

لامرد             شغل ◄ (بانكدار ريالی)

سيرجان         شغل ◄ (بانكدار ريالی)

رفسنجان       شغل ◄ (بانكدار ريالی)

ياسوج           شغل ◄ (بانكدار ريالی)

اهواز             شغل ◄ (بانكدار ريالی)

دزفول           شغل ◄ (بانكدار ريالي)

سبزوار          شغل ◄ (بانكدار ريالی)

نيشابور         شغل ◄ (بانكدار ريالی)

بجنورد          شغل ◄ (بانكدار ريالی)

بيرجند          شغل ◄ (بانكدار ريالی)

زاهدان          شغل ◄ (بانكدار ريالی)

تبريز            شغل ◄ (بانكدار ريالی)

اروميه           شغل ◄ (بانكدار ريالي)

آستارا           شغل ◄ (بانكدار ريالي)

قشم             شغل ◄ (بانكدار ريالي)

قم                شغل ◄ (بانكدار ريالي)

بندرعباس      شغل ◄ (بانكدار ريالي)

خوي             شغل ◄ (بانكدار ريالی)

قزوين           شغل ◄ (بانكدار ريالی)

 
توضيحات:    

1- ثبت ­نام تنها از اين روش  از تاريخ 1395/11/13لغايت 1395/11/28

2-تكميل فرم تقاضانامه ثبت ­نام در سايت بانك سرمايه و اخذ كد رهگيری الزامی است.(صرفاً فيلد های ستاره دار تكميل شود)

3-ثبت ­نام و شركت در آزمون يا مصاحبه­ های بعدی هيچگونه تعهد استخدامی برای بانک ايجاد نخواهد نمود.

4-درج شماره تلفن در فرم تقاضای همكاری براي تماس ضروری می ­باشد و در صورت عدم توفيق بانک در برقراری ارتباط، هيچ گونه مسئوليتی متوجه بانک نخواهد بود.

5-زمان مصاحبه براساس اولويت­ های مورد نياز بانک، صرفاً از طريق تلفن به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد و ضرورتي براي پيگيري حضوری و يا تلفنی با ادارات ذيربط وجود ندارد.


6- پذيرش متقاضي براي افراد بومي مي باشد. چنانچه افراد غير بومي ثبت نام نمايند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. براي احراز بومي بودن، ارائه مدركي دال بر حداقل 10 سال سكونت در شهر موردتقاضا يا اخذ مدرك تحصيلي ديپلم در شهر مورد تقاضا الزامی است.

7-تكميل موارد ستاره دار در فرم تقاضا همكاری الزامی بوده و تكميل ساير موارد اختياری می باشد.

بديهی است به درخواست های فاقد هريک از شرايط تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

آگهی های استخدام خود را ثبت کنید

درج آگهی

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید