دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان شهرستان بافت

  • کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی
  • محل های استخدام مورد نیاز : تمام ایران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 3 تير 1398
  • تاریخ انقضا : 21 تير 1398

متن آگهی

هنرستان (و يا آموزشگاه) كاردانش رشته بهياری شهرستان بافت از ميان داوطلبان خواهر واجد شرايط زير برای سال ۹۹-۹۸ پس از برگزاری امتحان كتبی و مصاحبه و انجام ساير مراحل بر اساس اولويت امتيازها دانش آموز بهياری می پذيرد.

 

۱ – تابعيت كشور جمهوری اسلامی ايران

۲ – متدين به دين مبين اسلام يا يكی از اديان رسمی كشور و  التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی

۳ – دارا بودن مدرک قبولی پايه نهم در سال تحصيلی جاری (همان سال) با شرط معدل ۱۷ و بالاتر

۴ – حداكثر سن ورود به هنرستان مطابق ضوابط مدارس روزانه

۵ – دارا بودن سلامت جسمی و روانی

۶ – دارا بودن صلاحيت اخلاقی و حسن خلق و شايستگي حرفه ای و ارائه گواهی حسن اخلاق با درج نمره انضباط از آخرين مدرسه محل تحصيل

۷ – قبولی در امتحان ورودی (كتبی و مصاحبه)

۸ – مواد امتحاني (بينش ديني، هوش، رياضيات، ادبيات، علوم و زبان انگليسي و در سطح پايه نهم)

۹ – افراد بومی هر استان حق تقدم خواهند داشت.

۱۰ – جانبازان در صورت برخورداری از توانايی جسمی متناسب با رشته بهياری و آزادگان و خانواده معظم شهداء، اسراء، مفقودين، و جانبازان از كارافتاده در صورت تساوی شرايط از اولويت برخوردار خواهند بود.

۱۱ – پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۵۰۰۰ سيبا تحت عنوان تمركز وجوه درآمد حاصل از ثبت نام ورودی دانشگاه ها و موسسات

۱۲ – طول دوره تحصيل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش می باشد.  (حداقل سه سال كامل تحصيلی)

۱۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به پرداخت كمک هزينه تحصيلی و خوابگاه هيچ گونه تعهدی نخواهد داشت.

۱۴ – تعهد خدمت معادل دو برابر مدت آموزش (در صورتی كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پس از فارغ التحصيلي و پس از معرفي حداكثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به جذب فاراغ التحصيلان اقدام ننمايد، تعهدنامه كان لم يكن تلقی خواهد شد.)

۱۵ – به دانش آموزان دوره روزانه در صورت موفقيت در آزمون های دورس عمومی، الزامی و تخصصی از سوی وزارت آموزش و پرورش ديپلم كاردانش در رشته بهياری داده خواهد شد.

 

مدارک لازم جهت ثبت نام اينترنتی از تاريخ ۹۸/۰۴/۹ لغايت ۹۸/۰۴/۲۱

۱- يک برگ فرم درخواشت تكميل شده ۲- يک برگ كپی مدارک تحصيلی پايه نهم ۳- يک برگ فتوكپی شناسنامه (چنانچه توضيحاتی در صفحات ديگر شناسنامه درج شده باشد، ارائه فتوكپی از آن صفحه نيز ضروری است). ۴-يک قطعه عكس۴*۳ تمام رخ ۵- رسيد فيش بانكی ۶- گواهی حسن اخلاق با درج نمره انضباطی ۷- فرم هدايت تحصيلی

– ثبت نام آزمون و ارسال مدارک فقط به صورت اينترتی از تاريخ ۹۸/۰۴/۹ لغايت ۹۸/۰۴/۲۱ از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكی كرمان انجام می شود و همزمان با تكميل فرم ثبت نام داوطلبان بايد نسبت به ارسال مدارک اسكن شده خود فقط به صورت اينترنتی به آدرس دانشگاه علوم پزشكی كرمان اقدام نمايند. (فايل اسكن شده با نام و نام خانوادگی ذخيره گردد)

ضمنا تاريخ اصلاح و ويرايش از تاريخ ۹۸/۰۴/۲۵ لغايت ۹۸/۰۴/۲۶ می باشد.

– در صورت كامل بودن مدارک و احزار شرايط شركت در آزمون كارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ ۹۷/۰۵/۳۱ لغايت۹۸/۰۵/۰۳ از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكی كرمان قابل دريافت می باشد.

– تاريخ برگزاری آزمون ۹۷/۰۵/۰۳

ساعت و محل برگزاری آزمون در كارت ورود به جلسه قيد گرديده است.

توجه در روز آزمون همراه داشتن شناسنامه عكس دار يا كارت ملی، اصل رسيد فيش بانكی و كارت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.

پس از انتشار آگهی و ثبت نام مقدماتي از داوطلبان واجد شرايط در سطع دروس خوانده شده امتحان كتبی با حضور نمايندگان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوط به عمل خواهد آمد.

 دانلود فايل شرايط آگهی و فرم ثبت نام

 

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید