استخدام شركت خدمات انفورماتيك

  • کارفرما : شركت خدمات انفورماتيك
  • محل های استخدام مورد نیاز : تهران
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ ثبت : 9 مهر 1398
  • تاریخ انقضا : 23 مهر 1398

عناوین شغلی مورد نیاز

کارشناس

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
محل استخدام : تهران
شرایط : مراجعه به متن آگهی

متن آگهی

شركت خدمات انفورماتیک بزرگترين شركت فعال كشور در زمينه فناوری اطلاعات در تهران با توجه به شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد:

كد شغل/ رشته تحصيلی/ مقطع تحصيلی/ تجربه و تخصص فنی/ حداقل تجربه به سال

27980603   مهندسی نرم افزار/ فناوری اطلاعات/ علوم بانكی- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

تسلط بر متدولوژی های توليد و توسعه نرم افزار و ابزارهای مدلسازی/ آشنایی با ابزارهایی مانند:RSA, EA, Power Designer, VP/ آشنایی با مفاهيم كسب و كار بانكی/ آشنایی با چارچوب های معماری سازمانی در حوزه های مالی و بانكی/ آشنایی با پردازش های ابری و سيستم های توزيعی/ آشنایی با معماری های نرم افزار/ آشنایی و تسلط بر مقاهيم SOA, Microservices Architecture, Web Services, Component based Systems/ آشنايي با معماری بانک های داده ای همچون Oracle, DB2, SQL/ آشنايي با روندهاي جديد در بانكداري ديجيتال و سيستم های Core Banking/ آشنایی با چارچوب های بانكی و مالی جهانی همچون IFW و BIAN/ آشنایی با Open Banking , Open API/ آشنایی با استانداردهایی چون ITIL v3.0, ISO20000, COBIT, ISO27000, ISO22002/ آشنایی با معماری های سازمانی چون TOGAF, FEA, ZACKMAN/ آشنایی با Middleware ها و روند توسعه آن ها- 3 سال سابقه كار  

 

 34980603 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

توسعه دهنده Front End: توسعه صفحات جديد واسط كاربری با استفاده از React/ ساختن مولفه های با قابليت استفاده مجدد و كتابخانه هاي Front End برای استفاده آتی/ بهينه سازی مولفه ها با بهترين بهره وری برای انواع مختلف دستگاه ها و مرورگرها/ مهارت در جاواسكريت ( نسخه های جديد)/ دانش كامل استفاده از React و اصول بنيادی آن/ تجربه كار با Framework های مرتبط از جمله Redux/ تجربه كافی كار با HTML5, CSS3, Bootstrap/ آشنايي با Restful API/ آشنایی با ابزارهای رايج توسعه Front End از جمله Babel, Webpack, NPM/ آشنایی با سيستم هاي كنترل نسخه/ آشنایی اوليه با پيش پردازنده های CSS/ آشنایی با زبان جاوا - 3 سال سابقه كار  

 

25980329 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

مميزی فناوری اطلاعات: آشنایی با چارچوب ها و استانداردهای امنيت اطلاعات نظير PCI DSS ,ISO 27001/ آشنایی با اصول مميزي فناوري اطلاعات/ آشنايي در حوزه كسب و كار در پرداخت بانكي/ داراي تجربه در يكي از زمينه هاي توليد نرم افزار، راهبري سيستم هاي عامل لينوكس يا شبكه - 2 سال سابقه كار  

 

26980329 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

امنيت اطلاعات: مطالعه و پژوهش در زمينه موضوعات امنيت اطلاعات/ آشنایی با سيستم بانكي و پرداخت كشور و مقررات اين حوزه/ آشنایی با چارچوب ها و استانداردهای امنيت اطلاعات نظير PCI DSS, ISO 27001- دو سال سابقه كار

 

24980329 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

ارزيابي و كنترل ريسک: آشنایی با مفاهيم، چارچوب ها و استانداردهای مديريت ريسک سازمانی نظير ISO31000 ،COBIT و .../ آشنایی با مفاهيم و متدهای توسعه نرم افزار/ آشنایی با مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك و مديريت برنامه ريزی/ آشنایی با سيستم بانكی و پرداخت كشور و مقررات اين حوزه- 2 سال سابقه كار

 

71980222 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

پشتيبانی سيستم های كاربردی: آشنایی با برنامه های كاربردی مانند Linux، مفاهيم Database و شبكه/ برخوردار بودن از روابط عمومی خوب و توانایی انجام كار در محيط تعاملی/ تسلط به زبان انگليسی و توانايي مكالمه به زبان انگليسی Upper intermediate/ شيفت 36*12

 

46980217 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ رياضی/ برق- كارشناسي/ كارشناسی ارشد

تست حوزه كارت و سيستم بانكی: انجام تست و تهيه Test Case بر مبنای استانداردهاي نرم افزار/ آشنایی با ابزارهای تست اتومات و نرم افزار/ آشنايي با مفاهيم بانكی/ آشنایی با Linux, Java, Informix و ISO8583- دو سال سابقه كار

 

10980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ رياضی كاربردی- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

برنامه نويس بانک های اطلاعاتی Oracle: مسلط به نرم افزار Oracle Data Integrator و مفاهيم انباره داده- 2 سال سابقه كار

 

20980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

Web developer: طراحی و توسعه frontend برای سيستم های بانكی/ مسلط به HTML ،CSS و JavaScript/ مسلط به Angular JS يا React JS/ آشنایی با Bootstrap يا Material design/ آشنایی با مفاهيم ReST web services (http request،http response،JSON،content negotiation ،JWT)/ آشنایی با استانداردهای برنامه نويسي و Design pattern ها- 2 سال سابقه كار  

 

21980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

آزمون‎گر نفوذ: آشنایی با آزمون نفوذ برنامه های كاربردی تحت وب/ موبايل و تهيه گزارش آزمون نفوذ/ تجربه كاری كافی در زمينه آزمون نفوذ برنامه های كاربردی تحت وب/ موبايل/ آشنایی با استانداردهای آزمون امنيت. مانند: OWASP و SANS/ آشنایی با آسيب پذيری های امنيتی برنامه های كابردی تحت وب/ موبايل/ تجربه كاری با ابزارهای آزمون نفوذ. مانند: Burp ،Nessus ،Metasploit ،Acunetix ،Kali ،W۳af و .../ تجربه كاری برنامه نويسی با جاوا تحت چارچوب های Struts Spring ،ASP.net ،C/C++ ،C# ،PHP يا ساير زبان های برنامه نويسی/ تجربه كاری برنامه نويسی با Perl ،Python يا ساير زبان های اسكريپت نويسی/ آشنایی با DBMS هاي Oracle و SQL/ شناخت كافی از رمزنگاری- 2 سال سابقه كار

 

22980127 نرم افزار/ فناوری اطلاعات/ مخابرات (گرايش رمز)- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

هويت سنجی و رمزنگاری: توانایی در حوزه رمزنگاری، مديريت كليد، PKI/ آشنایی با فرآيند PK-Enabling و الزامات مربوطه/ آشنايي با مفاهيم امنيت اطلاعات/ آشنایی با سيستم های احراز هويت و كنترل دسترسی/ آشنایی با مفاهيم بلاک چين/ تسلط به فرآيندهای مستندسازی، تحقيق و مديريت پروژه/ ترجيحاً آشنایی با طراحی امن نرم افزار و برنامه نويسی (C/C++، Java و...)/ ترجيحاً آشنایی با طراحی امن پايگاه داده- 2 سال سابقه كار

 

23980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

تدوين، پياده سازی و نظارت بر اجرای استانداردها و الزامات امنيتی: آشنایی با مفاهيم امنيت اطلاعات و مفاهيم مديريت ريسک و تداوم كسب و كار/ آشنایی با چارچوب ها و استانداردهای مديريتي و امنيت اطلاعات. مانند: PCI/DSS ،ISO۲۷۰۰۱ ،ISO۲۲۳۰۱/ آشنایی با چارچوب ها و استاندارهای مديريت سرويس و مديريت ريسک. از جمله ISO۳۱۰۰۰

2 سال سابقه كار  

 

30980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ رياضی كاربردی- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

برنامه نويس جاوا J2ME و J2SE: آشنایی با جاوا كارت، برنامه نويسي اپلت كارت هوشمند و شخصی سازی كارت هوشمند/ آشنایی با Linux ،Windows ،Mysql ،Access- دو سال سابقه كار

 

31980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ رياضی كاربردی- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

برنامه نويس جاوا Core Java-J2SE: آشنایی با مفاهيم OOP, Multithreading, Socket Programming, Swing, Linux, Mysql

2 سال سابقه كار

 

32980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ رياضی كاربردی- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

برنامه نويس جاوا: تسلط به Weblogic و ADF- دو سال سابقه كار  

 

33980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق/ الكترونیک/ مخابرات- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

MainFrame: آشنایی با MainFrame/ تسلط به زبان برنامه نويسی COBOL و محيط CICS- دوسال سابقه كار

 

40980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

پايگاه داده: تخصص در يكی از حوزه های Oracle ،DB۲ ،IMS ،SQL Server- دو سال سابقه كار

 

41980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

مراكز داده و سامانه های بانكی: تخصص در زمينه سخت افزارهای HP و سيستم های مركز داده/ تخصص در زمينه سيستم عامل Linux و Windows/ تخصص در زمينه مجازی سازی و پايگاه داده Oracle/ تخصص در زمينه نرم افزارهاي MQ و IIB/ آشنایی با Java و توليد نرم افزارهاي تحت Web- دو  سال سابقه كار

 

42980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

عمليات: آشنایی با تحليل و آناليز نرم افزار/ آشنایی با سوئيچ كارت، ISO ۸۵۸۳ ،Linux و Database- دو سال سابقه كار  

 

43980127 كامپيوتر/ فناوری اطلاعات- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

راهبر عمليات- آقا: آشنايي كافي با زبان انگليسی/ توانایی انجام كار در شيفت شب- 2 سال سابقه كار

 

 44980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

آزمونگر فنی و مهندسی كنترل كيفيت نرم‌افزار: آشنا با مفاهيم پايگاه داده و مديريت آن به خصوص Oracle/ آشنایی با مهندسی نرم‌افزار و متدولوژی های توليد محصول/سرويس Agile/ آشنايي با برنامه‌نويسی سيستم‌عامل Linux/ آشنایی با برنامه‌نويسی تكنولوژي‌هاي تحت وب، Java- Python/ آشنایی با تست نرم‌افزار و كنترل كيفيت/ آشنا با روش‌ها و استانداردهای موجود درزمينهٔ آزمون و طراحی آزمون نرم‌افزار/ دارای تجربه درزمينهٔ راه‌اندازی و توسعه چارچوب خودكارسازی آزمون نرم‌افزار/ دارای دانش فنی يا تجربه درزمينهٔ امنيت اطلاعات- 2 سال سابقه كار

 

45980127 نرم‌افزار، رياضی، اقتصاد، مالی، حسابداری يا بانكداری - كارشناسی/ كارشناسی ارشد

آزمونگر كسب‌وكار نرم‌افزار: آشنایی كامل با بيزنس‌های بانكداری خرد/ آشنایی كامل با مفاهيم تست و متدهای تست نرم‌افزار/ آشنا با فرآيندهای توليد، توسعه و نگهداري نرم‌افزار و متدولوژی های RUP/Agile/ آشنا با مفاهيم پايگاه داده به خصوص Oracle - دو سال سابقه كار

 

50980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

شبكه: تسلط به مفاهيم شبكه/ تسلط به مفاهيم روتينگ و سوئيچينگ/ تسلط به مفاهيم امنيت/ تسلط به فايروال های سيسكو/ دارای مدرک بين المللي CCIE/ ترجيحا داراي مدرک بين المللی  CCNP - دو سال سابقه كار  

 

51980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ فناوری اطلاعات/ برق- كارشناسی/ كارشناسي ارشد

مركز كنترل شبكه (NOC): آشنایی با مفاهيم شبكه، تكنولوژی های روز اين حوزه و تجهيزات شركت های معتبر شبكه- 2 سال سابقه كار

 

60980127 كليۀ گرايش های كامپيوتر/ الكترونیک - كارشناسی/ كارشناسی ارشد

بازرگانی: سابقه كار مفيد در امور بازرگانی داخلی و خارجی/ تسلط به زبان انگليسی- 2 سال سابقه كار

 

61980127 زبان انگليسی/ مجموعه مديريت- كارشناسی

مسئول دفتر- خانم:  مسلط به امور دفتری/ آشنایی كامل با برنامه های Office/ مسلط به تايپ فارسي و لاتين/ آشنایی به اصول نامه نگاری اداری/ دارای روابط عمومی قوی

2 سال سابقه كار

 

70980127 بازاريابی/ گرافیک/ طراحی- كارشناسی/ كارشناسی ارشد

تسلط به مباحث بازاريابی، تبليغات و برندينگ/ تسلط به نرم افزارهای طراحی و گرافيكی: Illustrator، Photoshop، InDesign/ تسلط به مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office خصوصا PowerPoint، Word و Excel/ آشنا با اينفوگرافیک/ آشنا با محصولات و كسب و كار بانكی/ دارای روابط عمومی خوب و روحيه كار تيمی/ تسلط به زبان انگليسی-  2 سال سابقه كار  

 

 

 

 

لینکهای مربوط به این آگهی

کار مورد علاقه خود را در مکان مورد نظر خود به راحتی پیدا کنید